Tarievenoverzicht Max Crowdfund

De hieronder vermelde tarieven zijn verschuldigd aan Max Crowdfund B.V. tenzij anders vermeld. Mogelijk zijn projecteigenaren andere kosten verschuldigd aan investeerders/leninggevers. Deze bedragen zijn opgenomen in de leningsvoorwaarden en Algemene Voorwaarden van Max Crowdfund B.V.

Service Tarief 
Algemeen  
Registreren account Gratis
Rente op uw saldo 0%
Geld storten (in EUR van EU-bankrekeningen) Gratis
Geld opnemen (in EUR naar bankrekeningen van de EU-bankrekeningen) Gratis
Tarieven voor investeerders  
Inschrijven lening Gratis
Maandelijkse transactiekosten* 0.1% incl. BTW. Berekend over het nog openstaande investeringsbedrag per betalingstermijn.
Transactiekosten incidentele betaling (bijvoorbeeld winstdeling) 0.5% incl. BTW
Kosten leningaanvraag  
Kredietbeoordeling € 250 excl. BTW, verschuldigd na indiening van de leningaanvraag.
Publicatie- en contractkosten € 750 excl. VAT. Achteraf te betalen, ingehouden op de uitbetaling van de lening.
Eenmalige succesvergoeding 2,5% excl. BTW. Berekend over de gerealiseerde lening en ingehouden op de uitbetaling.
Maandelijkse transactiekosten 0,06% excl. BTW. Berekend over de oorspronkelijke hoofdsom en per betalingstermijn.
Transactiekosten incidentele betalingen (bijvoorbeeld winstdeling) 0,5% excl. BTW. Berekend over het uit te betalen bedrag.
Herziening leningvoorwaarden 0,5% excl. BTW. Berekend over het nog openstaande leningbedrag (met een € 1.000 minimum).
Vervroegde aflossing 0,5% excl. BTW berekend over het nog openstaande leningbedrag (met een € 500 minimum) + 3 maanden bonusrente voor investeerders.
Late betalingen door projecteigenaar  

Totaal openstaande bedrag tot en met:

Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK): 

€ 2.500 

15% over de  openstaande bedrag 

maximum: € 375 (minimum: € 40)

€ 5.000 

€ 375 + 10% over ( openstaande bedrag - € 2.500)

maximum: € 625

€ 10.000

€ 625 + 5% over ( openstaande bedrag - € 5.000) 

maximum: € 875

€ 200.000

875 + 1% over ( openstaande bedrag - € 10.000) 

maximum: € 2.775

Boven de € 200.000 

€ 2.775 + 0,5% over (openstaande bedrag - € 200.000) 

maximum: € 6.775 

Diversen

 
Support ticket Gratis
Donatie goede doelen Vrij te bepalen
Aanvullende toelichting  

Kosten kunnen in rekening worden gebracht voor conversie van

andere valuta's naar EUR en omgekeerd en / of voor gebruik van SWIFT

 

 

*  Bij elke investering wordt er maandelijks een  beheervergoeding berekend over het op dat moment nog openstaande investeringsbedrag. Dit bedrag wordt ingehouden bij de maandelijkse betaling van rente en aflossing.