KLACHTENPROCEDURE

WE GEVEN OM WAT JE DENKT.

Max Crowdfund B.V. ("MCF") ziet iedere klacht of uiting van ontevredenheid (of feedback van een klant waaruit een bepaalde mate van ontevredenheid blijkt) als een kans om haar dienstverlening te verbeteren. Wanneer een klant ontevredenheid uit, geeft dit inzicht in de klantervaring, maar het stelt MCF ook in staat om ontvangen klachten te analyseren en direct actie te (kunnen) ondernemen als er sprake lijkt te zijn van systemische problemen of potentiële juridische of operationele risico's. Een klacht wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld en MCF zal het probleem van de klant aanpakken en waar mogelijk oplossen.

MCF is een crowdfundingdienstverlener die een ontheffing heeft van de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") om crowdfundingdiensten aan te bieden in Nederland. Om te voldoen aan de Europese Crowdfunding Verordening (Verordening EU/2020/1503) heeft MCF eisen geïmplementeerd met betrekking tot de inrichting van een adequate en transparante klachtenafhandelingsprocedure. Om je meer informatie te geven over de manier waarop MCF haar klachtenafhandelingsprocedure heeft ingericht en hoe jouw klacht wordt opgelost, hebben we deze pagina voor je opgesteld.

 

WAT IS EEN KLACHT?

U kunt een klacht hebben als u ontevreden bent over de verlening (of het uitblijven daarvan) van onze diensten, of die van een van onze leveranciers, wat heeft geleid (of kan leiden) tot financieel verlies, materieel leed of (materieel) ongemak.

Gebruik voor het indienen van een klacht het gestandaardiseerde klachtenformulier onderaan deze pagina. Zorg ervoor dat u ten minste de volgende informatie bij uw klacht voegt:

 • Uw persoonsgegevens
  • Voor natuurlijk personen:
   • Volledige naam
   • Adres
   • Postcode
   • Stad
   • Land/regio
   • Telefoon
   • E-mail
  • Rechtspersoon
   • Registratienummer en LEI (indien beschikbaar)
   • Bedrijfsnaam
   • Adres
   • Postcode
   • Stad
   • Land/regio
   • Telefoon
   • E-mail
  • Persoonlijke gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger (indien van toepassing)
  • Volledige referentie naar de belegging en/of overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft
   • Voor investeringen: Volledige projectnaam + Uniek projectnummer
  • Beschrijving van het onderwerp van de klacht
  • Datum/data van de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de klacht
  • Beschrijving van de veroorzaakte schade, het verlies of de schade

Vereist bewijs:

 • U of uw vertegenwoordiger moet alle beschikbare bewijzen leveren die de beweringen in de klacht van u of uw vertegenwoordiger ondersteunen.
 • Een kopie van de contractuele documenten van de investeringen waarop de klacht betrekking heeft (indien van toepassing)
 • Een volmacht of ander officieel document als bewijs van de benoeming van een vertegenwoordiger (indien van toepassing)

 

HOE DIEN IK EEN KLACHT IN?

U kunt op drie manieren een klacht indienen:

 1. Gebruik het beschikbare formulier op https://www.maxcrowdfund.nl/en/complaints om direct elektronisch een klacht in te dienen.
 2. Gebruik het downloadbare formulier op https://www.maxcrowdfund.nl/en/complaints en stuur het formulier naar complaints@maxcrowdfund.com.
 3. Gebruik het downloadbare formulier op https://www.maxcrowdfund.nl/en/complaints en stuur het formulier naar ons fysieke adres:

  Max Crowdfund B.V.
  T.a.v.: Max Crowdfund Klantenservice
  Brielselaan 85
  3081 AB Rotterdam

Houd er rekening mee dat elke klacht wordt behandeld door de afdeling Klantenservice en de afdeling Compliance van MCF.

 

WAT GEBEURT ER BIJ EEN KLACHT?

Een medewerker van de afdeling Klantenservice bevestigt de ontvangst van je klacht via e-mail binnen tien werkdagen of, als je klacht betrekking heeft op betalingsdiensten, binnen 24 uur na ontvangst van de klacht, en onze afdeling Compliance streeft ernaar de klacht binnen 15 werkdagen op te lossen.

Soms moet een klacht worden geëscaleerd en kan de afdeling Compliance de tijdlijn om de klacht op te lossen verlengen 15 werkdagen na ontvangst van de klacht.

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer we niet in staat zijn om een definitief antwoord te geven binnen 15 werkdagen na ontvangst van de klacht, hebben we maximaal 35 werkdagen vanaf de datum van ontvangst om een definitief antwoord te geven.

Als een klacht moet worden geëscaleerd of onder uitzonderlijke omstandigheden valt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld door de afdeling Compliance.

 

WAT ALS IK NIET TEVREDEN BEN MET DE OPLOSSING?

Als je, om wat voor reden dan ook, niet tevreden bent met onze reactie, kun je:

Om een klacht in te dienen, vul alsjeblieft onderstaand formulier in of download het hier:   

Klachtenformulier

Dien je klacht in door dit formulier in te vullen