Zo worden projecten op Max Crowdfund beoordeeld op hun risico's

A B C D E
  Lager Risico / Rente   Hoger Risico / Rente  
 

Hoe werkt het risico beoordelingsmodel van Max Crowdfund?

BEOORDELING RISICO SCORE RENTE
A Laag 75 - 100 5% - 6%
B Matig 60 - 74 6% - 7%
C Gemiddeld 45 - 59 7% - 8%
D Toegenomen 35 - 44 8% - 10%
E Hoog 20 - 34 10% - 15%

 

De beoordeling wordt objectief gedaan door het Investeringscomité . Punten die worden gegeven voor verschillende onderdelen van elke investeringsmogelijkheid vormen samen de risicoscore. De risicobeoordeling wordt afgeleid van de uiteindelijke score.

ONDERDEEL PUNTEN
Achtergrond Leningaanvrager 0 - 10
Solvabiliteit 0 - 10
Winstgevendheid 0 - 10
Dekkingswaarde (LTV) 0 - 20
Totale dekking (TLC) 0 - 10
Verhandelbaarheid 0 - 10
Cashflow 0 - 10
Investeringsrisico's 0 - 20
TOTALE SCORE 0 - 100

Disclaimer

Het doel van ons beoordelingsmodel is om een objectieve vergelijking tussen verschillende investeringskansen te doen. De risicoclassificatie van A tot E is een momentopname en dus zijn niet alle risico's buitengesloten. Van de beschikbare informatie uit de pitch moeten investeerders zorgvuldig de risico's overwegen die zij kunnen en willen accepteren en desnoods om deskundig advies vragen. De risicoclassificatie is niet een advies en er kunnen dus geen rechten uit ontleend worden. Het Max Crowdfund Investeringscomité selecteert investeringskansen met de grootse zorgvuldigheid en identificeert objectief de risico's. Alleen investeringskansen die aan onze kwaliteitseisen voldoen zullen in aanmerking komen om fondsen te werven via het Max Crowdfund platform. Elke vorm van investeren omvat risico's. U kunt minder geld terugkrijgen dan u heeft geïnvesteerd. Wij adviseren u om alleen een verantwoordelijke hoeveelheid van uw bezittingen te investeren in crowdfundingprojecten en om uw investeringen over meerdere projecten te verspreiden om het risico te verminderen.

Hoe wordt elk onderdeel beoordeeld?

Achtergrond Leningaanvrager

Max Crowdfund doet due dilligence op de leningaanvrager en hun geschiedenis

ACHTERGROND SCORE
Jaren ervaring 0 - 3
Aantal vergelijkbare deals succesvol gesloten 0 - 3
Kredietwaardigheid van leningaanvrager 0 - 4

Solvabiliteit

Solvabiliteit is de ratio tussen schuld en vermogen van de leningaanvrager en wordt als volgt gecalculeerd: Eigen Vermogen / Schuld (waaronder deze lening) * 100%

SOLVABILITEIT SCORE
< 5% 1
5% - 10% 2
11% - 20% 4
21% - 30% 7
> 30% 10

Winstgevendheid

Winstgevendheid gaat over de relatie tussen winst en kapitaal van het bedrijf Hoe beter de score, des te groter de kans dat de leningaanvrager aan hun toekomstige verplichtingen voor het betalen van rente en aflossing kan voldoen. De winstgevendheid van het totale kapitaal is als volgt berekend: Winst voor belasting / totaal kapitaal * 100%

WINSTGEVENDHEID SCORE
< 5% 1
5% - 7.5% 2
7.5% - 10% 4
10% - 15% 7
> 15% 10

Dekkingswaarde (LTV)

De dekkingswaarde van het object wordt gebaseerd op het taxatierapport van een erkende taxateur. De dekkingswaarde wordt uitgedrukt als de zogeheten Loan To Value ratio (LTV). De LTV wordt als volgt berekend: (lening / markwaarde) * 100% Opmerking: Wanneer de financiering wordt gedaan op basis van een tweede hypotheek registratie wordt de score met 5 punten verlaagd en geldt er een maximum LTV van 70%. Extra zekerheidstelling is vereist wanneer het bedrag voor de lening hoger dan de executiewaarde is of als er een tweede hypotheek registratie is.

LOAN TO VALUE (LTV) SCORE
81% - 90% 2
71% - 80% 4
66% - 70% 8
61% - 65% 12
56% - 60% 15
50% - 55% 18
< 50% 20

Totale dekking (TLC)

De Total Loan Coverage (TLC) is de som van de gegeven hypotheek en opgegeven extra zekerheden (private- of bedrijfsgaranstelling). Extra zekerheden zijn vereist wanneer de dekkingswaarde van het object minder is dan de executiewaarde van het vastgoed zoals vastgesteld in het taxatierapport door een erkende taxateur. De TLC waarde uit zich als de zogeheten TLC-ratio. De TLC wordt als volgt berekend: Executiewaarde + extra zekerheden / lening * 100%. Opmerking: Wanneer extra zekerheden van toepassing zijn kunnen deze gemarkeerd worden als materieel (5), voornamelijk materiaal (4), gedeeltelijk materiaal (3), voornamelijk moreel (2) of moreel (1). De score van de TLC wordt vermenigvuldigd met deze score van de extra opgegeven zekerheden. Indien er geen extra zekerheden van toepassing zijn wordt er een vermenigvuldiger van 5 gebruikt (waardoor de executiewaarde hoger moet zijn dan de lening en een score van > 0 te krijgen).

TOTALE DEKKING (TLC) SCORE
100% - 110% 1
> 110% 2

Verhandelbaarheid

De verhandelbaarheid wordt gebaseerd op vraag een aanbod in de markt, de locatie, de toegankelijkheid en van de multifunctionaliteit van het object. Voor elk onderdeel kan er punten worden verdiend.

VERHANDELBAARHEID SCORE
Lokale vraag is lager (0), gelijk (1) of hoger (3) dan aanbod 0 - 3
Eigenschappen van object zijn lager (0), gemiddeld (1) of hoger (2) 0 - 2
Makkelijk toegankelijk via openbaar vervoer +1
Optioneel gebruik voor andere functies +1
Kan in delen verhuurd of verkocht worden +1
Gelegen in het centrum van een grote stad +!
Beschikbare faciliteiten in de buurt (restaurants, winkels, scholen en parken) +!

Cashflow

De rentedekkingsratio wordt uitgedrukt als de inkomsten gedeeld door de uitgaven. Inkomsten refereert naar de omzet van verhuur en / of verkoop minus de gebruikskosten zoals verzekeringen, belastingen en onderhoud. De uitgaven zijn de som van de te betalen rente en aflossingen op de lening. De rentedekkingsratio wordt als volgt berekend: Inkomsten / Uitgaven * 100%

RENTEDEKKINGSRATIO SCORE
105% - 120% 1
121% - 135% 2
136% - 155% 3
156% - 185% 4
> 185% 5

Investeringsrisico's

De risico's van vastgoedprojecten zijn divers en specifiek per object, het type en kwaliteit van het investeringsplan. Deze risico's worden geïdentificeerd op basis van het aantal jaar ervaring in de vastgoedsector.

Voorbeelden van vragen voor het identificeren van risico's:

  • Zijn de vereiste vergunningen uitgegeven?
  • Is het contract voor de executie, constructie of renovatie aanwezig?
  • In welke mate biedt het bouwcontract zekerheid voor de vereiste investering?
  • Is het vastgoed voldoende (voor)verhuurd om de financiële lasten te dragen?
  • Wat is de bezettingsgraad van vergelijkbare objecten in de regio?
  • In welke mate is er achterstallig onderhoud?
  • Wat is de gemiddelde duur van huurovereenkomsten?
  • Is de solvabiliteit van huurders voldoende (zijn er betalingsachterstanden)?
  • Hoe was de bezettingsgraad afgelopen jaar?
  • Is de koopovereenkomst rond met een (toekomstige)koper?

Geïdentificeerde risico's worden met investeerders gedeeld voor elke investeringsmogelijkheid wanneer ze op ons platform worden gepubliceerd. Geïdentificeerde risico's worden individueel gewogen gebaseerd op de waarschijnlijk en de impact in het geval het risico zich voordoet.

Voor het gehele risicoprofiel wordt er een score bepaald op een schaal van 0 (hoge risico) tot 20 (minimale risico).