Verzuimgraad Leningen 2022

Op deze pagina vind je alle informatie over de wanbetalingspercentages van leningen gepubliceerd in 2022.

house-circle-check-solid

Verzuimgraad Leningen 2022

Binnen vier maanden na financieel boekjaar moet MCF op grond van de crowdfundingverordening haar verzuimgraad publiceren. De volgende verzuimgraden worden berekend en gepubliceerd: 1. De verzuimgraad van alle leningen zonder onderscheid naar risicoklasse 2. De verzuimgraad van alle leningen per risicoklasse. MCF heeft de verzuimgraad voor het jaar 2022 (januari 2022 – december 2022) berekend. De verzuimgraad voor het jaar 2022 is hieronder opgenomen. Uitleg over de methode die is gebruikt om de verzuimgraad te berekenen is onder de tabel opgenomen.
Verzuimgraad van alle leningen

 

Actieve leningen 01-2022                        56
Leningen in verzuim in 2022                         11
Verzuimgraad van alle leningen                  11/56=19,6%

 


Berekening van de verzuimgraad van alle leningen:

  • de noemer bestaat uit het aantal leningen zonder verzuim die aan het begin van het observatievenster van 12 maanden zijn waargenomen
  • de teller omvat alle in de noemer opgenomen leningen waarbij zich in het observatievenster van 12 maanden ten minste één geval van verzuim voordeed.
Verzuimgraad per Risicoklasse

 

Risicoklasse C leningen                         35
Risicoklasse C leningen met verzuim in 2022                         9
   
Risicoklasse B leningen                        21
Risicoklasse B leningen met verzuim in 2022                         2
Verzuimgraad Risicoklasse C               9/35= 25,71%
Verzuimgraad Risicoklasse B                  2/21=9,52%


Berekening van de verzuimgraad over een jaar van alle leningen per risicocategorie:

  • de noemer bestaat uit het aantal aan het begin van de observatieperiode van 12 maanden waargenomen leningen zonder verzuim binnen de risicocategorie waarvoor de verzuimgraad wordt berekend.
  • de teller omvat alle in de noemer opgenomen leningen waarbij zich in de observatieperiode van 12 maanden ten minste één geval van verzuim voordeed.