Hoe werkt vastgoed crowdfunding?

Hoewel crowdfunding een relatief bekend concept is, is investeren in vastgoed via crowdfunding minder populair. Lees hier hoe jij kunt beleggen in vastgoed door middel van crowdfunding.

circle-question

Wat is vastgoed crowdfunding?

Wat betekent vastgoed crowdfunding precies? Letterlijk betekent crowdfunding: geld ophalen bij het grote publiek. In de vastgoedwereld betekent dit dat een projectontwikkelaar financiering nodig heeft voor het aankopen en/of renoveren van vastgoed. Waar veel banken stoppen met het verstrekken van een lening, investeert de crowd graag in dit soort projecten. Het komt namelijk regelmatig voor dat banken een vastgoedproject niet financieren, ondanks het feit dat het project kerngezond is. 

Met het geld dat de 'crowd' bijeenbrengt om de aankoop en/of renovatie van het pand te realiseren, koopt de projectontwikkelaar het pand om het vervolgens met winst door te verkopen of te verhuren. Doordat je samen met honderden anderen in één project investeert, kun je al vanaf €100,- investeren en zo meeprofiteren van de winst van het pand. Over dit ingelegde bedrag ontvang jij dan rente en kan de geldlener zijn aanschaf en/of renovatie uitvoeren.

De hoogte van de rente die jij als investeerder ontvangt verschilt per investeringsmogelijkheid. Op dit moment ligt het gemiddelde rendement van investeringen via Max Crowdfund op meer dan 10,0% op jaarbasis. Investeren via Max Crowdfund is dus geschikt voor zowel korte- als lange termijn investeringen

Voor- en nadelen van investeren in vastgoed via crowdfunding

Voordelen

 • Heeft vaak hogere rendement dan traditionele vormen van investeren in vastgoed
 • Zorgt ervoor dat ook mensen met minder kaptiaal in meerdere panden kunnen investeren
 • Laagdrempelig. Investeer al vanaf €100,-
 • Voorkomt veel voorkomende zorgen waar eigenaren en verhuurders van onroerend goed vaak tegen aanlopen
 • Je hoeft niet veel kennis te hebben van de vastgoedmarkt, omdat investeringskansen zorvuldig worden geselecteerd door het commité van het crowdfundingplatform

Nadelen

 • Beleggers kunnen door crowdfundingplatforms beheer- of advieskosten in rekening worden gebracht
 • Wanneer je investeert is het niet mogelijk om uit te stappen tot de investeringsperiode is afgelopen.
 • Deelnemers moeten belasting betalen over eventuele dividenden die zij ontvangen
 • Doordat investeren in vastgoed via crowdfunding een relatief nieuw concept is, zijn er weinig platforms met een lange staat van dienst.
 • Investeren in vastgoed via crowdfunding brengt risico's met zich mee vanwege de inherente volatiliteit van de vastgoedmarkt. Bovendien kan de waarde van vastgoed worden beïnvloed door factoren zoals rentetarieven, economische omstandigheden en veranderingen in de wet- en regelgeving.

Veelgestelde vragen

Het minimale investeringsbedrag om te investeren in vastgoedprojecten is €100 euro. Zo kunnen investeerders al vanaf €100,- of een meervoud hiervan, investeren in onze door vastgoed gedekte leningen. LET OP dat er 0,1% van het geïnvesteerde bedrag in rekening wordt gebracht. Daarom is het belangrijk om deze 0,1% aan het totale bedrag toe te voegen wanneer je geld stort naar je account zodat je het gehele gewenste bedrag kunt investeren. Met andere woorden: wanneer je €10.000 wilt investeren, moet er dus €10.010 op je Max Crowdfund account staan.
Ja, er geldt een maximum van €80.000,- per individuele investeerder in totaal voor openstaande investeringen op Max Crowdfund. Indien je een gezamenlijk account hebt, verdubbelt dit maximum naar €160.000,-. Wanneer je €100.000,- in één lening wilt investeren, kom je in aanmerking om 'ervaren investeerder' te worden. Bij dit soort investeringen worden deze niet bij het totaal aan openstaande investeringen opgeteld. Zakelijke accounts kennen geen investeringslimiet. Max Crowdfund kan eventueel een maximum instellen voor een enkele investering, ongeacht het bovenstaande. Wanneer je investering een limiet overschrijdt, word je hiervan op de hoogte gebracht.
Elke investering kent risico's, ook via crowdfunding. Lees daarom goed de informatie door die wordt meegegeven bij elke investeringskans. Wel gaan alle investeringskansen bij de meeste crowdfunding-platforms langs een team van vastgoedprofessionals om de risico's in te schatten. Vervolgens wordt er een risicoklasse aan elk project gehangen.
Nee, niet iedereen kan investeren bij Max Crowdfund. Investeerders moeten ouder dan 18 zijn en een goedgekeurd account hebben. Dit houdt in dat je Know Your Client (KYC) documenten ingediend en goedgekeurd moeten zijn. Ook moet je je bankrekening aan je account hebben gekoppeld. Bovendien gelden per land verschillende beperkingen en klanten van sommige nationaliteiten zijn uitgesloten op ons platform om het witwassen van geld, belastingontduiking en andere illegale activiteiten tegen te gaan. Dit is in lijn met onze inzet om de regels na te leven en transparant te opereren.
Op dit moment accepteren we alleen EURO voor investeringen.
Ja, je kunt je investering annuleren. Volgens de Nederlandse Wet heb je 24 uur de tijd om jouw investering aan te passen of te annuleren zonder bijkomende kosten. Na deze periode kun je je investering officieel niet meer aanpassen of annuleren. In de meeste gevallen gaat Max Crowdfund hier overigens soepel mee om en kun je zolang de lening open staat nog annuleren, of wellicht nog wel een tweede investering doen. Alle gedane investeringen worden gecombineerd tot één investering wanneer een lening aanvraag wordt gesloten.
Ja, je kunt een gezamenlijk account openen maar hiervoor heb je wel een gezamenlijke bankrekening nodig. Als je dit met je partner hebt kun je een gezamenlijk account te registeren op Max Crowdfund. Eenmaal goedgekeurd wordt het wettelijke limiet om te investeren verdubbeld tot €160.000.
Je kunt alleen een nieuwe bankrekening registreren door een transactie te doen van een bedrag naar keuze vanaf die rekening. We kunnen alleen bankrekeningen accepteren die door jezelf beheerd worden en op je eigen naam staan.
Wanneer je slechts één bankrekening hebt geregistreerd wordt dit automatisch je gewenste rekening. In het geval dat je meerdere rekeningen hebt geregistreerd kun je één van deze kiezen en als gewenste rekening selecteren. Fondsen in je Max Crowdfund account die niet gebruikt worden voor langer dan 60 dagen, worden automatisch teruggestort naar de door jou geselecteerde bankrekening.
Een lening mislukt wanneer de leningaanvrager zijn/haar verplichtingen niet nakomt om periodieke rente betalingen te doen zoals vastgelegd in de leningovereenkomst, welke door Max Crowdfund wordt opgevolgd. Periodieke updates zullen gedeeld worden om je te informeren over de status van de betalingen. Om van eventueel betaalverzuim te herstellen kunnen er maatregelen zoals een verandering van de voorwaarden worden voorgesteld. Dit vereist echter wel de goedkeuring van de gewogen meerderheid van de betrokken investeerders door middel van een online stemming. Mocht de meerderheid akkoord gaan dan kan de leningaanvrager bijvoorbeeld uitstel van rente betaling krijgen. In het ernstigste geval (de leningaanvrager kan helemaal niet meer aan de verplichtingen voldoen) kan Max Crowdfund zelfs overgaan tot executie van het onderliggende vastgoed, de opbrengst van de executie verkoop wordt dan onder de investeerders naar rato verdeeld. Max Crowdfund treedt in dit geval altijd op en doet het werk voor en namens de investeerders.
HubSpot Video

 

Beleggen via Max Crowdfund

Regelmatig komen er nieuwe investeringskansen online. Dit zijn leningen waarvoor fundraisers nog investeerders zoekenZolang er nog niet voldoende geld is opgehaald, kun je investeren in het vastgoedproject door een bedrag van minimaal €100,- in te leggen. Je kunt in meerdere investeringskansen tegelijk inleggen. Per investeringskans verschilt de looptijd, dit kan bijvoorbeeld 6 maanden zijn, maar ook 15 maanden. Gedurende deze looptijd ontvang je de afgesproken rente. Na de looptijd krijg je het volledige inlegbedrag weer terug. De rentepercentages die worden weergegeven bij de leningen zijn altijd op jaarbasis. 

Wanneer een project voor 100% gefinancierd is, wordt de lening gesloten. Je krijgt dan vervolgens nog 24 uur bedenktijd, dit betekent dat je 24 uur na het sluiten van de lening jouw investering nog kan annuleren. Na deze 24 uur verwerken wij de betaling naar de fundraiser. Wanneer de betaling verwerkt is, begint de looptijd (bijvoorbeeld 12 maanden) en ontvang je rente over jouw belegging. Dit wordt vervolgens overgemaakt naar je Max Crowdfund rekening. Hier kan je kiezen of je het geld herbelegt in een nieuwe lening, of dat je het overmaakt naar je eigen bankrekening.

Wat zijn de risico's van beleggen via crowdfunding?

Elk project zit anders in elkaar. Zo heeft iedere lening andere voorwaarden, looptijden en rentepercentages. Dit zorgt ervoor dat de risico's ook per lening verschillen. Om de investeerders van Max Crowdfund goed in te lichten over de risico's, wordt elke lening in een bepaalde risicoklasse geplaatst. Daarnaast worden de loan to value (LTV), total loan value, extra informatie over de lening en verschillende leningsovereenkomsten altijd opgeleverd wanneer een nieuwe lening wordt gepubliceerd. Zo kun je altijd een weloverwogen beslissing maken.
 

Max Crowdfund biedt extra zekerheid

Max Crowdfund heeft in bijna alle gevallen het eerste recht op hypotheek. Wanneer dit het geval is, hebben wij ook voorrang op de belastingdienst (fiscus) of een bank.

Eerste recht op hypotheek houdt in dat wij als eerste het recht hebben om het onderliggend pand te verkopen en de opbrengst te gebruiken om onze investeerders terug te betalen. Hierdoor hebben wij in geval van een onverhoopt faillissement ook voorrang op de belastingdienst (fiscus) of een bank.

 

 

Engels (3)

 

Eenvoudig beleggen in vastgoed

Voordat je kunt beginnen met investeren via Max Crowdfund, is het noodzakelijk dat je een account aanmaakt op ons platform. Onderaan deze pagina vind je een stap voor stap omschrijving van het registratie- en investeringsproces.

Max Crowdfund is het vastgoed crowdfunding platform met de beste voorwaarden voor investeerders. Zo is de gemiddelde return on investment (ROI) via ons platform meer dan 10,0%. Sommige fundraisers bieden zelfs tot wel 12% rente per jaar.

Net als bij andere vormen van investeren zijn er bepaalde risico's en zekerheden verbonden aan investeren via vastgoed crowdfunding, hieronder lees je daar meer over!

 

ezgif.com-gif-maker (1)

Stappenplan investeren in vastgoed

 • 1. Registreren/Inloggen

  Als je nieuw bent bij Max Crowdfund, dan zal je eerst een account aan moeten maken op onze website. Je klikt op de knop ‘’Registreer gratis account’’ waar je jouw eigen e-mailadres invult.

  Je klikt vervolgens op de knop ‘’Nieuw account aanmaken’’, je krijgt dan het kopje ‘’Bedankt voor uw registratie!’’ te zien. Controleer je inbox (of eventueel SPAM-map) en bevestig je e-mailadres om verder te gaan met registeren.

   

  Account_Registratie
 • 2. Know Your Customer (KYC) Procedure

  De eerste stap in de KYC procedure is het bevestigen van je identiteit. Je selecteert jouw geboortedatum, het land van herkomst, en de gewenste identificatiemethode (ID Document).

  De volgende stap is het indienen van de KYC, deze procedure is te allen tijde verplicht.

  Om de KYC-procedure te voltooien heb je een identiteitsbewijs nodig. Selecteer het gewenste identiteitsdocument waarmee je je zal identificeren: Paspoort, Rijbewijs, Identiteitskaart of Verblijfsvergunning.

  Bij de volgende stap moet je een selfie nemen. Klik op ‘’Aan de slag’’ en kijk eerst in de camera.

  KYC_Mobile
 • 3. Nalevingsvragenlijst

  Er wordt aan je gevraagd om een korte compliance vragenlijst bestaande uit 4 vragen in te vullen.

  De vragen die je zult krijgen zijn ‘’Bent u een Amerikaans persoon?’’, ‘’Bent u een politiek prominent persoon -PEP?’’, ‘’Bent u de uiteindelijke begunstigde van deze rekening op Max Crowdfund?’’ en ‘’Bevestigt u dat alle versterkte informatie correct is?’’.

  Je krijgt nog de kans op de door jou gegeven antwoorden te bekijken en waar nodig te wijzigen. Als alle informatie correct is, klik je op ‘’Verzenden’’. 

   

  Nalevingcompliance
 • 4. Bankoverschrijving

  Je profiel is nu bijna volledig. Vervolgens moet je een overschrijving van €0,01 van jouw eigen bankrekening naar onze bankrekening sturen. 

  Je kunt de overschrijving voltooien d.m.v. een iDEAL-betaling of je kunt het geld handmatig overmaken op onze BUNQ rekening.

  BUNQ: NL71 BUNQ 2035 2101 86

  Vergeet niet de referentie te vermelden!

   

   

  Uitbetaling
 • 5. Investeren

  Nadat jouw account volledig geverifieerd is kun je beginnen met investeren. Voor het te investeren bedrag geldt een minimum van €100.

  Met een privé account mag je maximaal €80.000,00 investeren. Wanneer je een en/of bankrekening hebt en deze hebt gekoppeld aan jouw account wordt het maximale bedrag verdubbeld, en mag je dus €160.000,00 investeren.

  Wanneer je een zakelijk account hebt of jouw eigen bedrijf aan je privé account hebt gekoppeld mag je investeren zonder limiet.

   

   

   

   

  Engels (1)
 • 6. Creëer je persoonlijke investeringsportfolio

  Alle investeringskansen worden gepubliceerd op ons platform. Bij stap 5 vind je een voorbeeld van hoe zo'n gepubliceerde lening eruit ziet. Hier zie je dus de basis informatie die bij de leningen horen. Investeer eenvoudig in leningen uit verschillende landen, met verschillende looptijden. Op deze manier bepaal je zelf wat voor portfolio je opbouwt.

   

  Aanvraag
 • 7. Uitboeken lening

  Nadat de lening aanvraag de status ‘Actief’ toegewezen krijgt, wordt de lening uitgeboekt aan de ondernemer.

  De uitbetaling van rente gebeurt bij de meeste leningen maandelijks en wordt bijgeschreven op jouw Max Crowdfund rekening. Je ontvangt aan het einde van de looptijd van de lening je ingelegde bedrag terug.

  Als het streefbedrag niet is behaald wordt de lening geannuleerd en krijgen investeerders hun geld terug. Het kan 2 tot 5 dagen duren voor het geld terug op je saldo staat.

  Betaling

Maak een gratis account aan

Mis het laatste nieuws niet en blijf op de hoogte.