Naleving Autoriteit Financiële Markt

Max Crowdfund B.V. heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000066.

Voorafgaand aan de registratie op 16 juli 2020 hebben zowel onze advocaten als de AFM rigoureuze controles uitgevoerd op de integriteit, deskundigheid en professionaliteit van de betrokken bestuurders en medewerkers. Daarnaast is de helderheid van de organisatiestructuur en het businessmodel getest.

Onder dit regime mag Max Crowdfund bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen bij Max Crowdfund daarom nooit particulieren zijn.

Een ontheffing van het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat Max Crowdfund niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert Max Crowdfund 2 keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van Max Crowdfund.