Investeerder Risicoverklaring

Max Crowdfund B.V. (“MCF of Wij”) opereert een systeem met de betrekking tot het verstrekken van leningen (het Online Platform”) waarop investeerders peer-to-peer (P2P) kunnen instappen in leningen van fondsenwervers.

Wanneer u een leenovereenkomst aangaat op ons Online Platform, dan loopt uw kapitaal risico. Hoewel we de nodige stappen nemen om dit risico te beperken voor onze investeerders door zekerheid te stellen voor elke lening, kunt u deels niet, of helemaal niet, het geld terugkrijgen dat u heeft geïnvesteerd. Elke leenovereenkomst wordt aangegaan tussen de investeerder en de fondsenwerver en MCF zal hiervoor als tussenpersoon fungeren namens de leningverstrekker met betrekking tot de relevante leningovereenkomst.

Hoewel er een aantal risico’s verbonden zijn aan investeren, denken wij dat uw grootste risico het vermogen van de lener is om zijn lening af te lossen. Onze screening van fondsenwervers en projectbeoordeling zijn de sleutel in onze aanpak om uw investering te beschermen tegen marktrisico's.

Wanneer u via het Online Platform investeert, wordt uw geld uitgeleend aan zorgvuldig geselecteerde leners die op zoek zijn naar door onroerend goed gedekte financiering. Lees echter de hieronder beschreven risico's die aan uw investering zijn verbonden en zorg ervoor dat u deze begrijpt.

Risico's verbonden aan uw investering

Uw geld loopt risico

Uw geïnvesteerde geld loopt risico en het is mogelijk dat u uw investering niet geheel (of gedeeltelijk) terugkrijgt. Het vermogen om al het kapitaal en de rente op deze leningen terug te verdienen, wordt bepaald door het vermogen en / of de bereidheid van de lener om de lening terug te betalen, evenals door de onderliggende waarde van het activum die kan worden beïnvloed door een materiële neergang op de vastgoedmarkt. Daarom kunnen wij niet garanderen dat u uw kapitaal terugkrijgt of uw rente ontvangt. Hoewel de leningen worden gedekt door de activa van de lener en optionele aanvullende zekerheden worden gesteld, is dit geen garantie voor volledige terugbetaling van uw lening en rentebetaling volgens het leningscontract.

Uw investering is niet beschermd

Het is belangrijk om te weten dat uw investering niet wordt gedekt door een investeringscompensatiestelsel van de overheid of anderszins.

Schommelingen in de vastgoedmarkt

De vastgoedmarkt is cyclisch en de waarden kunnen omhoog of omlaag gaan, afhankelijk van politieke, economische en sociale omstandigheden, om er maar een paar te noemen. Historische prestaties van de vastgoedmarkt of een bepaald onroerend goed zijn nooit een betrouwbare leidraad voor toekomstige prestaties. Een toekomstige neergang op de vastgoedmarkt kan een ernstige negatieve invloed hebben op het vermogen van een kredietnemer om de lening die u op het Online Platform verstrekt, terug te betalen en de waarde van het vastgestelde onderpand verminderen.

Illiquiditeit

Leningen die via het Online Platform worden verstrekt, zijn een investering. Uw belegging zal illiquide zijn, wat betekent dat als u eenmaal geld heeft geïnvesteerd, het niet mogelijk is om uit uw belegging te stappen en uw geld terug te krijgen.

Geen advies

MCF en haar gelieerde ondernemingen geven geen advies of aanbeveling met betrekking tot investeringen die beschikbaar worden gesteld op het Online Platform.

Belasting is uw verantwoordelijkheid

U dient op de hoogte te zijn van eventuele belastingverplichtingen die op u van toepassing kunnen zijn als gevolg van ontvangen rente op leningen die zijn aangegaan op het Online Platform. Of en hoe een relevante belastingverplichting van toepassing is, hangt af van uw individuele omstandigheden. MCF rapporteert niet aan de Belastingdienst. Belastingen zijn uw verantwoordelijkheid.

Hoe helpt Max Crowdfund om deze risico's te beheersen?

  • De Max Crowdfund Security Agent ("MCSA") zal namens u eventuele gemiste betalingen of wanbetalingen vervolgen.De MCSA zal eventuele gemiste betalingen vervolgen en alle relevante zekerheden namens u bewaren. Indien nodig zal de MCSA het onderpand afdwingen en proberen alle schulden van de fondsenwerver terug te vorderen. Als een lening in gebreke blijft, wordt u hierover geïnformeerd en regelmatig op de hoogte gebracht. Mogelijk wordt u uitgenodigd voor een online stemming over voorgestelde maatregelen of herstructurering van de lening. Houd er rekening mee dat zelfs als de MCSA namens u een onderpand afdwingt, dit niet garandeert dat u uw geld terugkrijgt.
  • Wij voeren een gedegen Due Dilligence uit

Wij onderzoeken zorgvuldig drie belangrijke criteria:

De fondsenwerver: we voeren een diepgaande analyse uit van de financiële positie van elke lener, beoordelen hun kredietgeschiedenis en voeren uitgebreide identiteits-, AML- en fraudecontroles uit; en

Het investeringsplan: wij maken een grondige analyse van het investeringsplan waarvoor de lening bedoeld is; en

Het activum: we voeren een gedegen Due Dilligence uit naar de onderliggende activa – inclusief een onafhankelijke professionele waardering voor elk activum dat we als onderpand nemen; en

De exit: we beoordelen het vermogen van elke lener om de lening terug te betalen.

We plaatsen alleen ‘gedekte’ leningen

Alle leningen zijn gedekt door fysieke activa tegen een maximale Loan to Value ("LTV") -ratio van 90%. Een persoonlijke of zakelijke garantie is vereist als aanvullende zekerheid voor minimaal het verschil tussen het geleende bedrag en de executiewaarde van de activa.

We houden uw geld gescheiden van het onze

Het geld op uw rekening wordt bewaard op een gescheiden bankrekening die wordt aangehouden door Max Crowdfund Escrow Foundation ("MCEF"). In het onwaarschijnlijke geval van ons onvermogen of faillissement, is uw geld veilig. Er is een noodplan voor een externe beheerder om de administratie van de lening en de verwerking van betalingen over te nemen, mocht dit om welke reden dan ook nodig zijn.

Automatische overschrijving na 60 dagen

Gelden die op uw rekening staan ​​en die gedurende 60 kalenderdagen niet worden geïnvesteerd of opgenomen, worden automatisch overgemaakt naar de gewenste bankrekening die op uw rekening op het Online Platform is geregistreerd.

De MCSA zal namens u onderpand houden

Mocht MCF stoppen met handelen, dan blijft elk onderpand dat namens u is gevestigd, beheerd door de MCSA en de aangewezen externe administrator. Alle leningscontracten lopen rechtstreeks door tussen de lener en de uitlener (s) (investeerder (s)), het onderpand blijft in handen van de MCSA en de MCSA zal eventuele zekerheden namens beleggers blijven afdwingen.

Wij voorzien u van duidelijke en transparante informatie

We zorgen ervoor dat alle beschikbare en relevante informatie eerlijk en duidelijk wordt gepresenteerd op ons Online Platform, zodat u tot een evenwichtige investeringsbeslissing kunt komen. Via uw persoonlijke "Mijn account" -sectie voorzien wij u van informatie, statistieken, maandelijkse overzichten en statusupdates over uw portefeuille en rekeningsaldo. We bezorgen u ook een jaaropgave, die u eventueel kunt gebruiken voor uw belastingaangifte.

Wat kan of moet u doen om uw persoonlijk risico te verkleinen?

  • U moet nooit meer investeren dan u wilt of kunt veroorloven om te verliezen.
  • Leningen die via het Online Platform worden aangegaan, moeten alleen worden verstrekt als onderdeel van een gediversifieerde beleggingsportefeuille die een mix van illiquide en liquide activa omvat. Door uw investeringen over meerdere leningen te spreiden, verkleint u uw risico. Het merendeel van uw investeringen moet bestaan ​​uit liquide activaklassen, zodat u indien nodig gemakkelijk toegang heeft tot uw kapitaal.
  • Lees alle gepresenteerde informatie over elke investeringsmogelijkheid en zorg ervoor dat u alle risico's begrijpt voordat u besluit te investeren. Wij bieden een bedenktijd van 24 uur waarin u het recht heeft om uw investering te wijzigen of te annuleren zonder enige boete of kosten.
  • Als u financieel advies nodig heeft, dient u advies of aanbevelingen in te winnen die passen bij uw persoonlijke situatie bij een professionele financieel adviseur.
  • Raadpleeg een voldoende gekwalificeerde belastingprofessional over uw individuele belastingpositie, die afhangt van uw persoonlijke situatie en in de toekomst kan veranderen.