Helpcentrum

Hier vind je alle antwoorden op de meest gestelde vragen over Max Crowdfund.

circle-question

Algemeen

De meeste antwoorden kunt u hier vinden. Indien u geen duidelijk antwoord heeft kunnen vinden voor een specifieke vraag kunt u deze sturen naar: info@maxcrowdfund.com. U kunt Max Crowdfund doorgaans ook telefonisch bereiken op werkdagen van 9:30 tot 17:00 (Nederlandse tijd). Ons telefoonnummer is: +31 10 307 0948.
Max Crowdfund is een gereguleerd platform en daarom is elke gebruiker verplicht zich te identificeren met een geldig ID-bewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) of via een bankrekening (alleen voor EU-inwoners). Om in leningen te kunnen investeren moet u de investering doen via een bankrekening dat op uw naam staat. Regulering voor het bestrijden van witwassen verplicht ons om de identificatie te controleren en vast te stellen dat de minimum leeftijd van onze gebruikers 18 jaar is. Voor het verifiëren van de identiteit maken we gebruik van diensten zoals Sum & Sub en Trustly. Alleen relevante informatie voor het platform wordt in ons systeem bewaard.
Leningaanvragen geplaatst op Max Crowdfund hebben een looptijd van minimaal 6 tot maximaal 120 maanden. Voor een bullet lening geldt en maximum looptijd van 60 maanden. In het geval van een full bullet lening geldt een maximum looptijd van 36 maanden.
Mac Crowdfund biedt lineaire-, bullet- en full-bulletleningen aan. Lineaire leningen zijn leningen waarbij periodiek (meestal maandelijks) een vast bedrag wordt afgelost. Het vaste bedrag wordt berekend door het geleende bedrag te delen door het aantal periodieke aflossingen. Door de maandelijkse aflossingen nemen de restschuld en de maandelijkse rentebetalingen af. Dit type lening kan optioneel worden geleverd met een aflossingsvrije periode, waarin alleen rente wordt betaald en een hoger vast bedrag wordt betaald gedurende de resterende periode. Een andere mogelijkheid is om aan het einde van de looptijd een deelbetaling te doen. Bulletleningen zijn leningen met periodieke rentebetalingen (meestal maandelijks) waarbij de volledige hoofdsom van de lening aan het einde van de looptijd van de lening moet worden betaald. Zowel het schuldbedrag als de rentebetalingen blijven constant gedurende de looptijd van de lening. Full bullet-leningen zijn leningen waarbij aan het einde van de looptijd de volledige hoofdsom van de lening en de rente verschuldigd zijn.
Ja. De jaarlijkse rente staat vast gedurende de looptijd van de lening. Een wijziging gedurende de looptijd is op verzoek mogelijk, maar alleen indien een gewogen meerderheid van de investeerders hiermee akkoord gaat.
De frequentie waarmee rente en aflossing worden uitbetaald, verschilt per lening en wordt door de leningaanvrager bepaald. Dit kan per elke 1, 3, 6 of 12 maanden zijn, maar in de meeste gevallen zal elke maand worden uitbetaald. In het geval van een bullet-lening wordt de aflossing in zijn geheel gedaan in de slottermijn (maximaal 60 maanden) en wordt alleen rente betaald gedurende de looptijd. Voor een full-bullet-lening wordt zowel de volledige aflossing als de rente betaald in de laatste termijn (maximaal 36 maanden).
De leningaanvrager kan er voor kiezen om een percentage van de winst te delen met elke lening. De investeerders ontvangen dat percentage van de toegenomen marktwaarde van het onderliggende vastgoed, welke uitbetaald wordt aan het einde van de looptijd. In een markt met stijgende vastgoedprijzen is dit een interessante bonus bovenop het vaste rendement dat periodiek wordt uitbetaald.

Investeerders

Investeerders kunnen al vanaf €100,- of een meervoud hiervan, investeren in onze door vastgoed gedekte leningen. LET OP dat er 0,1% van het geïnvesteerde bedrag in rekening wordt gebracht. Daarom is het belangrijk om deze 0,1% aan het totale bedrag toe te voegen wanneer je geld stort naar je account zodat je het gehele gewenste bedrag kunt investeren. Met andere woorden: wanneer je €10.000 wilt investeren, moet er dus €10.010 op je Max Crowdfund account staan.
Er geldt een maximum van €80.000,- per individuele investeerder in totaal voor openstaande investeringen op Max Crowdfund. Indien je een gezamenlijk account hebt, verdubbelt dit maximum naar €160.000,-. Wanneer je €100.000,- in één lening investeren, kom je in aanmerking om 'ervaren investeerder' te worden. Bij dit soort investeringen worden deze niet bij het totaal aan openstaande investeringen opgeteld. Zakelijke accounts kennen geen investeringslimiet. Max Crowdfund kan eventueel een maximum instellen voor een enkele investering, ongeacht het bovenstaande. Wanneer je investering een limiet overschrijdt, word je hiervan op de hoogte gebracht.
Op het Max Crowdfund platform krijg je een persoonlijke rekening. Je kunt deze simpel aanvullen door gebruik te maken van de verschillende betalingsproviders die we aanbieden zoals iDeal, of door een overschrijving te doen vanaf je bankrekening. Zodra het saldo op je account staat kun je beginnen met investeren. Het maximum te storten bedrag verschilt per bank, maar is doorgaans €50.000,-. Wanneer je je account wilt aanvullen via een bankoverschrijving vergeet dan niet je betalingskenmerk toe te voegen in de omschrijving. Denk eraan dat een overschrijving via de bank meer dan één werkdag kan duren en dat je daardoor investeringskansen zou kunnen mislopen, sommige kansen zijn immers snel voorbij.
Nee. Investeerders moeten ouder dan 18 zijn en een goedgekeurd account hebben. Dit houdt in dat je Know Your Client (KYC) documenten ingediend en goedgekeurd moeten zijn. Ook moet je je bankrekening aan je account hebben gekoppeld. Bovendien gelden per land verschillende beperkingen en klanten van sommige nationaliteiten zijn uitgesloten op ons platform om het witwassen van geld, belastingontduiking en andere illegale activiteiten tegen te gaan. Dit is in lijn met onze inzet om de regels na te leven en transparant te opereren.
Op dit moment accepteren we alleen EURO voor investeringen. Ons doel is om uiteindelijk alle valuta te accepteren. In de toekomst misschien zelfs crypto valuta, zoals we momenteel al doen voor de Max Crowdfund Aandelencertificaten, maar dit is afhankelijk van de autoriteiten, want uiteraard conformeren we ons aan wet- en regelgeving.
Volgens de Nederlandse Wet heb je 24 uur de tijd om jouw investering aan te passen of te annuleren zonder bijkomende kosten. Na deze periode kun je je investering officieel niet meer aanpassen of annuleren. In de meeste gevallen gaat Max Crowdfund hier overigens soepel mee om en kun je zolang de lening open staat nog annuleren, of wellicht nog wel een tweede investering doen. Alle gedane investeringen worden gecombineerd tot één investering wanneer een lening aanvraag wordt gesloten.
Ja, maar je hebt daarvoor wel een gezamenlijke bankrekening nodig. Als je dit met je partner hebt kun je een gezamenlijk account te registeren op Max Crowdfund. Eenmaal goedgekeurd wordt het wettelijke limiet om te investeren verdubbeld tot €160.000.
Je kunt alleen een nieuwe bankrekening registreren door een transactie te doen van een bedrag naar keuze vanaf die rekening. We kunnen alleen bankrekeningen accepteren die door jezelf beheerd worden en op je eigen naam staan.
Wanneer je slechts één bankrekening hebt geregistreerd wordt dit automatisch je gewenste rekening. In het geval dat je meerdere rekeningen hebt geregistreerd kun je één van deze kiezen en als gewenste rekening selecteren. Fondsen in uw Max Crowdfund account die niet gebruikt worden voor langer dan 60 dagen, worden automatisch teruggestort naar de door jou geselecteerde bankrekening.
Wanneer de leningaanvrager zijn/haar verplichtingen niet nakomt om periodieke rente betalingen te doen zoals vastgelegd in de leningovereenkomst, volgt Max Crowdfund dit op. Periodieke updates zullen gedeeld worden om je te informeren over de status van de betalingen. Om van eventueel betaalverzuim te herstellen kunnen er maatregelen zoals een verandering van de voorwaarden worden voorgesteld. Dit vereist echter wel de goedkeuring van de gewogen meerderheid van de betrokken investeerders door middel van een online stemming. Mocht de meerderheid akkoord gaan dan kan de leningaanvrager bijvoorbeeld uitstel van rente betaling krijgen. In het ernstigste geval (de leningaanvrager kan helemaal niet meer aan de verplichtingen voldoen) kan Max Crowdfund zelfs overgaan tot executie van het onderliggende vastgoed, de opbrengst van de executie verkoop wordt dan onder de investeerders naar rato verdeeld. Max Crowdfund treedt in dit geval altijd op en doet het werk voor en namens de investeerders.

Leningaanvragers

Kredietwaardige bedrijven die geregistreerd zijn in de Kamer van Koophandel komen in aanmerking voor een lening. Max Crowdfund bemiddelt ook leningen voor verenigingen, coöperaties en stichtingen met een zakelijk doel. Het doel van de lening moet altijd gerelateerd zijn aan vastgoed voor bijvoorbeeld ontwikkeling, verhuur, verkoop, of voor overbruggende/tijdelijke financiering.
De volgende documenten zijn nodig om uw leningaanvraag te kunnen beoordelen: - De meest recente financiële overzicht(en); - Een recent beoordelingsrapport niet ouder dan 3 maanden van een erkende taxateur; - Een kopie van de registratie bij de Kamer van Koophandel. Aanvullende documenten kunnen verzocht worden afhankelijk van de eisen van uw leningaanvraag.
Elke lening wordt gedekt door een eerste of tweede hypotheek op tenminste één pand. Het geleende bedrag kan tot 90% zijn van de marktwaarde van de eerste hypotheek, of 70% van de tweede hypotheek. Afhankelijk van de executiewaarde van het vastgoed kan aanvullende zekerheid in de vorm van garantiestelling van een bedrijf of particulier worden vereist.
Uw leningaanvraag wordt 30 dagen lang gepubliceerd op ons platform. Wanneer uw lening niet is volgeschreven tegen het einde van deze periode kan het Investeringscomité er voor kiezen om deze periode te verlengen met nog eens extra 30 dagen. Dit is exclusief een gesloten inschrijvingsperiode van 1-4 weken waarin alleen uitgenodigde investeerders (familie, vrienden, zakenrelaties) toegang hebben om te investeren.
Het Crowdfunding project wordt verwijderd van het Online platform en het gereserveerde geldbedrag wordt teruggestort op de MC Betaalrekening en is dan vrij besteedbaar voor de investeerder. De Projecteigenaar kan een nieuwe Leningaanvraag indienen, die opnieuw zal worden beoordeeld.
In het geval dat de lening is volgeschreven zal het zichtbaar blijven op de homepagina totdat de lening geactiveerd wordt. Eenmaal geactiveerd kan de leningaanvraag alleen bekeken worden via de investeren-pagina. Ook wanneer de leningaanvraag tijdens of na de publicatie geannuleerd is kan deze bekeken worden op de investeren-pagina. Gedetailleerde gegevens van de leningaanvraag zijn alleen toegankelijk voor ingelogde gebruikers.
De hoeveelheid rente die u moet betalen hangt af van de risico's die verbonden zijn aan de lening. Een bandbreedte voor de te betalen rente wordt gekoppeld aan elke risicoklasse. Met een optionele winstdeling verlaagd u uw vaste rentekosten en biedt u tegelijkertijd een interessante propositie voor investeerders.
Zodra de afkoelperiode van 24 uur voorbij is gegaan en het minimumbedrag is behaald worden de vooraf vastgelegde betalingsvoorwaarden gecheckt door Max Crowdfund. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan wordt het opgehaalde bedrag uitbetaald minus het totale bedrag (incl. BTW) van openstaande rekeningen voor de succesvergoeding en optionele aanvullende diensten. Hoe dit wordt betaald staat vastgesteld in de leningovereenkomst. Een gedeeltelijke betaling kan bijvoorbeeld aan de notaris zijn voor het aankopen van vastgoed en een gedeeltelijke betaling kan voor de bankrekening van de fondsenwerver zijn.
Ja, maar alleen een volledige terugbetaling van het openstaande bedrag is toegestaan. Kijk naar de Tarieven Gegevens-pagina voor de toepasselijke kosten en rentebonus die aan investeerders betaald moeten worden.
Als er onvoorziene problemen zich voordoen waardoor u tijdelijk of structureel niet maar aan uw betalingsverplichtingen kunt komen, kunt u contact opnemen met ons. Dan kijken we samen naar de best mogelijke oplossing zodat u uw verplichtingen na kunt blijven komen aan de investeerders en MCF. Het is mogelijk dat een aanpassing van de voorwaarden van de lening de beste oplossing is voor alle partijen.