Wat zijn de risico’s van investeren?

Wat zijn de risico’s van investeren?

Zoals bij de meeste investeerders bekend is, brengt investeren altijd risico´s met zich mee. Bij Max Crowdfund streven wij ernaar om zo transparant mogelijk te zijn, daarom vinden wij het belangrijk dat onze klanten zich ook bewust zijn van de risico’s van het investeren in vastgoed.

Het voornaamste risico dat investeerders lopen is dat een geldnemer van het project waarin je hebt deelgenomen niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit kan in een dergelijk geval tot kapitaalverlies leiden, dit is waarom wij al onze investeerders aanraden om hun investeringen te spreiden en om niet meer dan 10% van hun beschikbare vermogen in hun Max Crowdfund portefeuille te hebben. Om het risico voor investeerders te beperken, nemen wij als bedrijf een aantal voorzorgsmaatregelen:

  1. Wij zorgen voor een ruim aanbod aan investeringskansen zodat onze investeerders hun risico kunnen spreiden. Bij Max Crowdfund is het mogelijk om al vanaf €100 deel te nemen in vastgoedprojecten. Het aanbod is groot en verspreid over meerdere geldnemers en meerdere landen. Ook worden er wekelijks meerdere nieuwe leningen geplaatst, zodat onze gebruikers de keuze krijgen hun portefeuille te spreiden.

  2. Max Crowdfund checkt de geldnemer zowel privé als zakelijk om ervoor te zorgen dat alleen de beste projecten worden aangenomen. Onderdeel van dit onderzoek is het kijken naar het trackrecord/de ervaring van de desbetreffende projectontwikkelaar en naar de financiële positie.

  3. Bij een leningaanvraag wordt er altijd om zekerheden gevraagd. Zekerheden in de vorm van vastgoed als onderpand worden altijd getaxeerd door taxatierapporten van erkende en onafhankelijke taxateurs.

  4. Voor een lening wordt nooit meer dan 80% van de executiewaarde uitgezet.
    De executiewaarde ligt vaak lager dan de getaxeerde marktwaarden en door niet meer dan 80% uit te lenen, is er een marge in het geval dat executie noodzakelijk wordt.

Natuurlijk bestaat er, ondanks dat wij als bedrijf deze voorzorgsmaatregelen treffen, nog steeds de kans dat de geldnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen waardoor de Security Trustee genoodzaakt is om tot executie over te gaan van de onderliggende zekerheden. In een ideale situatie dekken deze zekerheden het volledige leenbedrag en eventuele juridische kosten, waardoor alle investeerders weer volledig terugbetaald kunnen worden. In een slechte situatie kan het tot kapitaalverlies leiden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de marktwaarde van het onderliggende vastgoed is gedaald gedurende de looptijd van de lening, waardoor de opbrengsten uit de executie niet geheel toereikend zijn. Belangrijk is om dit mee te nemen in je overweging wanneer je zou willen beleggen via het platform.

Het annuleren van een lening
Wanneer er een lening geplaats wordt op Max Crowdfund geeft dit geen garanties dat deze lening uiteindelijk ook geactiveerd gaat worden en rentedragend zal zijn. Er zijn namelijk een aantal factoren die bepalen of de uiteindelijke lening uitbetaald gaat worden aan de notaris van de geldnemer, bijvoorbeeld:

  1. Het initiële succes van de lening is geheel afhankelijk van de animo van de investeerders. Hoewel Max Property Group ook met eigen kapitaal in een groot aantal projecten zelf deelneemt, zijn er geen institutionele investeerders beschikbaar die het grootste gedeelte van de opbrengsten voor hun rekening nemen. De gezamenlijke inzet van de investeerders bepaalt uiteindelijk of het streefbedrag van de lening wordt behaald.

  2. Wanneer het streefbedrag is behaald moeten de formaliteiten worden afgerond. Dit zijn onder andere het vestigen van de zekerheden en eventuele aanvullende zekerheden, maar ook het verkrijgen van een notarieel akkoord om het finale bedrag over te maken. Enkel en alleen wanneer alles klopt wordt het bedrag overgemaakt naar de notaris, en vanaf dat moment zal de lening rentedragend zijn voor de investeerders die hebben deelgenomen.

Wanneer een lening niet doorgaat, krijgen alle deelnemers kosteloos hun inleg terug en kunnen zij deze weer gebruiken om in een ander project te investeren. 

Om via Max Crowdfund te investeren is het noodzakelijk om eerst een persoonlijk account aan te maken. Na het creëren van je account zijn alle investeringsmogelijkheden zichtbaar en kan je al vanaf €100 investeren in vastgoedprojecten die jou aanspreken.

OPEN NU EEN GRATIS ACCOUNT