Wat Is Een Gekwalificeerde Belegger?

Wat Is Een Gekwalificeerde Belegger?

Sinds april 2016 heeft de Nederlandse Financiële Autoriteit (AFM) de investeringslimiet voor het investeren via crowdfundingplatformen verhoogd van €40.000 naar €80.000. Belangrijk om te vermelden is dat dit per persoon per crowdfundingplatform is. Als u een gedeelde bankrekening heeft met uw partner, kunt u deze koppelen aan uw rekening. Op deze manier is het mogelijk om in totaal €160.000 te investeren op het platform. Wanneer u een gekwalificeerde investeerder bent, heeft u geen investeringslimiet; u kunt dan een onbeperkt bedrag investeren. 

Wat is een gekwalificeerde belegger?

Een gekwalificeerde belegger, ook wel een geaccrediteerde belegger genoemd, is een persoon of een andere entiteit die wettelijk is toegestaan door de financiële autoriteiten in hun land om te beleggen in hedgefondsen, durfkapitaalfondsen, private equity-aanbiedingen en andere onderhandse plaatsingen. Geaccrediteerde beleggers moeten een voldoende inkomen of nettowaarde aantonen voordat zij niet-geregistreerde effecten mogen kopen.

Soms wordt de term High-Net-Worth Individual (HNWI) gebruikt om personen aan te duiden wier belegbare vermogen een bepaald bedrag overschrijdt. Deze personen worden gedefinieerd als personen die financiële activa bezitten met een waarde van meer dan 1 miljoen US dollar.

Hoe wordt u een gekwalificeerde belegger in verschillende landen?

Om een "gekwalificeerde belegger" te worden, zijn er een aantal criteria die in aanmerking moeten worden genomen. Bovendien wordt de term "gekwalificeerde belegger" niet overal ter wereld gebruikt.

Gekwalificeerde belegger in Europa

In de meeste Europese landen wordt het een "gekwalificeerde belegger" genoemd. In het Verenigd Koninkrijk wordt het een "Investment Professional" genoemd. De kredietverstrekker heeft in het voorafgaande jaar op de relevante markt transacties van significante omvang verricht met een gemiddelde frequentie van 10 per kwartaal. De portefeuille financiële instrumenten van de belegger, met inbegrip van deposito's in contanten en financiële instrumenten, bedraagt meer dan € 500.000. De belegger kan ook een gekwalificeerde belegger worden als hij ten minste één jaar in een professionele functie in de financiële sector heeft gewerkt.

Gekwalificeerde belegger in de VS

In de VS wordt dit een 'Accredited Investor' genoemd. Om een 'Geaccrediteerde investeerder' te worden voor het Max Crowdfund platform, dient de inwoner van de VS de documenten die te vinden zijn op de website te laten ondertekenen en authenticeren door een derde partij. Dit kan een accountant, bank, advocaat, professional, beleggingsinstelling of gereguleerde firma zijn, zoals een Amerikaanse broker-dealer. De belegger moet een individueel jaarinkomen hebben van meer dan $200.000 of een gezamenlijk jaarinkomen met zijn partner van $300.000. Een vermogen van meer dan $ 1.000.000 is ook voldoende om een geaccrediteerde belegger te worden.

Gekwalificeerde belegger in Australië

In Australië heeft de geldschieter verschillende namen; een 'Sophisticated Investor' of een 'Professional Investor'. De belegger moet een 'wholesale client' zijn en geen 'retail client'. Een "retail client" wordt door de wet als minder financieel onderlegd beschouwd dan de "wholesale clients". Een geldschieter bezit een netto vermogen van $ 2,5 miljoen of heeft een jaarlijks inkomen van meer dan $ 250.000 over twee boekjaren, gecertificeerd door een accountant.

Gekwalificeerde belegger in Nieuw-Zeeland

De Nieuw-Zeelandse wet schrijft normaliter voor dat personen die financiële producten aanbieden, informatie moeten verstrekken aan beleggers voordat zij investeren.  Deze informatie is bedoeld om beleggers te helpen een weloverwogen beslissing te nemen. Voor een "Wholesale Investor" zijn de gebruikelijke regels niet van toepassing op aanbiedingen van financiële producten die worden gedaan.  Daardoor kan het gebeuren dat de kredietverstrekker geen volledige en evenwichtige informatie ontvangt.  De belegger zal ook minder andere rechtsbeschermingen hebben voor deze beleggingen. De kredietgever is een beleggingsonderneming, of een groot bedrijf, of een overheidsinstantie.

Gekwalificeerde belegger in Zuid-Korea

Een "beleggingsprofessional" in Zuid-Korea mag overzees effecten verhandelen. De uitlener kan investeren in vastgoedmogelijkheden over de hele wereld zonder investeringslimiet. De belegger heeft ook mogelijkheden om te beleggen in risicovolle producten. Bovendien moet de professional ten minste twee jaar ervaring hebben met het beheren van financiële beleggingsinstrumenten.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op Max Crowdfund.