Veelgestelde vragen over Max Crowdfund

Veelgestelde vragen over Max Crowdfund

In de afgelopen maanden hebben wij meerdere vragen ontvangen van onze investeerders en fondsenwervers. De onderwerpen van de vragen variëren van de investeerderstest tot het maximale bedrag dat een investeerder kan investeren. In dit artikel zullen we een aantal van de meest gestelde vragen beantwoorden.

 

Het maximum bedrag voor een investeerder

De Nederlandse regelgeving staat maximaal € 80.000 aan uitstaande beleggingen op enig moment per individu toe. Als u een gezamenlijke (en/of) bankrekening aan uw rekening heeft gekoppeld, kunt u een gezamenlijke rekening op Max Crowdfund aanvragen. Het maximum verdubbelt dan naar €160.000.

Het is mogelijk om een gezamenlijke rekening aan te vragen in uw profiel op Max Crowdfund. U kunt dit vinden onder 'mijn voorkeuren'. Wij verwerken het dan in ons systeem en verhogen uw limiet naar €160.000. Vaak kunnen we dit herkennen aan een bankrekening; zo niet, dan hebben we hier een bewijs van nodig. Dit kan een rekening zijn of een factuur met beiden namen erop.

Helaas houdt de Nederlandse regelgeving op dit moment geen rekening met zogenaamde gekwalificeerde beleggers. Er geldt echter een vrijstellingsregel voor investeringen van € 100.000 of meer in één lening. Deze worden dus niet meegenomen in de berekening van het maximaal uitstaande investeringsbedrag.

Het bovenstaande geldt alleen voor particuliere beleggers. Als u echter belegt via een bedrijfsrekening, zijn er geen beperkingen.

 

De investeerderstoets

De AFM verplicht elk Nederlands crowdfundingplatform om een eerste (uitgebreide) investeerderstoets af te leggen bij het passeren van de grens van €500 aan investeringen. Bij het passeren van €5.000, €10.000, €20.000 en €40.000 volgt nog een (verkorte) investeerderstoets.

De test moet uitwijzen of de investeerder de nodige kennis en ervaring heeft om de risico's van het project, crowdfunding in het algemeen en het specifieke platform te begrijpen. Ook moet uit de test blijken of de investeerder een verantwoord deel van zijn vrij belegbare vermogen investeert in crowdfunding. Er moet daarom een inventarisatie worden gemaakt van het vrij belegbare vermogen. De AFM is van mening dat een verantwoord deel in ieder geval maximaal 10% van het vrij belegbare vermogen is.

 

De onderhandse ronde

De AFM eist dat iedere investeerder gelijke kansen heeft om deel te nemen. Dit is het zogenoemde gelijkheidsbeginsel. Voordat een investeringsmogelijkheid wordt opengesteld, moet deze minimaal 48 uur beschikbaar zijn, zodat iedereen vooraf zijn due diligence op de lening kan doen. Zodra de lening wordt opgesteld voor een openbare inschrijving, geldt het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt. Hiervoor geldt het moment van bevestiging van uw inschrijving. Als er op dat moment nog voldoende ruimte is voor uw inschrijving, wordt dit geregistreerd en wordt de resterende ruimte verminderd.

Een besloten ronde waarin de fondsenwerver zijn persoonlijke netwerk kan uitnodigen is optioneel. We proberen dit zo veel mogelijk te beperken omdat een bijna volledig betaalde lening niet is wat we willen van ons platform voordat het live gaat naar het publiek. We hebben onlangs een artikel geschreven over de privé ronde, je kunt het hier lezen.

 

Opbrengsten ontvangen

Zodra het streefbedrag is bereikt, sluit de inschrijving, en begint de bedenktijd van 24 uur. Tijdens de bedenktijd kun je je investering niet meer wijzigen, maar wel annuleren als je dat wilt. De AFM schrijft dit ook voor. Tijdens de 24 uur kunt u nog onderzoek doen naar de investering, en als u zich niet prettig voelt bij de lening, kunt u deze nog annuleren zonder kosten. Na de bedenktijd is uw inschrijving definitief.

Als het minimumbedrag is bereikt, regelen wij de formaliteiten en streven wij ernaar de lening binnen 72 uur te activeren. De fondsenwerver is vanaf het moment van activering de rente en hoofdsom verschuldigd zoals vermeld in het aflossingsschema. Dit betekent dat de investeerder binnen 72 uur rente begint te ontvangen. Het rendement zal maandelijks of per jaar worden uitbetaald, besloten voordat de lening op het platform wordt gepubliceerd.

Wij hebben een loyaliteitsprogramma voor onze investeerders. Wanneer u investeert in meer leningen of met grotere bedragen, ontvangt u een korting. U kunt hier meer lezen over het loyaliteitsprogramma.

 

Het doorverwijs programma

Wist u dat u geld kunt verdienen met uw account op Max Crowdfund? Wij hebben een referral programma, wat inhoudt dat u een unieke link heeft naar de website van Max Crowdfund. Als mensen een account aanmaken en geld investeren in een lening, ontvangt u 1,25% van hun investering gedurende de eerste 180 dagen. Aan de andere kant zal uw vriend een korting van 0,5% krijgen op hun investeringen gedurende de eerste 90 dagen. Daarbovenop, wanneer uw vriend de fondsenwerving aanvraagt en hun lening wordt goedgekeurd, ontvangt u ook €100-.

 

Communicatie van Max Crowdfund

Wanneer er een nieuwe lening op onze website wordt gepubliceerd, sturen wij een nieuwsbrief uit met alle nieuwe lening informatie. Dit is meestal 48 uur voordat de lening live gaat op ons platform, zodat mensen hun due diligence kunnen doen en een weloverwogen keuze kunnen maken of ze in de lening moeten investeren of niet. Naast de nieuwsbrief zullen we onze leningen ook altijd op onze social media kanalen plaatsen. Houd onze kanalen dus in de gaten als je op de hoogte wilt blijven van onze leningen.

U ontvangt altijd een e-mail van Max Crowdfund wanneer u heeft geïnvesteerd in een lening, waarin staat dat de 24 uur ingaan en dat u de mogelijkheid heeft om uw investering te annuleren. Na 24 uur ontvangt u een e-mail waarin staat dat de lening volledig is onderschreven en zodra aan alle voorwaarden is voldaan, zal de lening worden uitbetaald aan de fondsenwervers. Vervolgens ontvangt u elke maand gedurende de looptijd van de lening een e-mail waarin staat dat de rente wordt uitbetaald op uw Max Crowdfund account.

Wij hechten bij Max Crowdfund veel waarde aan transparantie en duidelijkheid. Daarnaast willen wij onze investeerders en fundraisers op de hoogte houden van al het nieuws over de leningen op ons platform. Wij zijn altijd transparant met onze vergoedingen, zodat u nooit voor onverwachte kosten komt te staan.

Written by: Julia van der Kooij