Term van de week

Term van de week

De term van deze week is Bullet-lening. Je kunt de term tegenkomen wanneer je een lening wilt berekenen met behulp van de Leningcalculator op onze website. Wat houdt dit type lening eigenlijk in? In dit artikel leggen we het aan je uit.

Een bullet-lening is een type lening waarbij de leningnemer tijdens de volledige duur van de lening alleen de rente hoeft te betalen. Dit betekent dat het geleende kapitaal pas aan het einde van de looptijd in zijn geheel afgelost dient te worden. Het verschil met andere type leningen is dan ook dat het daarbij gebruikelijk is dat tegelijk met het betalen van de rente, ook een deel van het geleende kapitaal afgelost dient te worden. Hierdoor zijn bij een bullet-lening de maandlasten voor de leningnemer relatief laag. Wel is het belangrijk dat de leningnemer genoeg kapitaal bezit aan het einde van de looptijd, om de volledige lening terug te kunnen betalen. Vandaar ook dat een bullet-lening vooral aangevraagd wordt door mensen die verwachten aan het einde van de termijn over meer geld te beschikken.

Bullet-lening in de praktijk

In de vastgoedindustrie wordt een bullet-lening steeds populairder, door voordelen als de beschikbaarheid van de optie om ofwel maandelijks, ofwel jaarlijks rente te betalen. Dit geeft de geldleners een verhoogde flexibiliteit gedurende de looptijd. Bovendien is dit type lening een optie voor geldleners die aan het begin van de lening nog niet beschikken over het uiteindelijke kapitaal dat aan het eind van de lening terugbetaald moet worden. Hierdoor heeft de leningnemer de tijd om gedurende de leningperiode het benodigde bedrag bij elkaar te verdienen, bijvoorbeeld door het renoveren van panden om vervolgens met winst te verkopen. Enkele nadelen van een bullet-lening echter, zijn dat er een risico aan dit type lening verbonden is, vanwege de grootte en de urgentie van de terugbetaling van het kapitaal aan het eind. Wanneer niet aan de terugbetaling kan worden voldaan, kan het zo zijn dat de leningnemer extra financiering nodig heeft om de initiële lening terug te kunnen betalen. Ter compensatie van dit risico is de rente die verbonden is aan een bullet-lening vaak hoger dan bij andere type leningen. Dit maakt het investeren in projecten die gebruik maken van een bullet-lening weer aantrekkelijker.