Wat is de loan-to-value ratio?

Wat is de loan-to-value ratio?

Een belangrijke factor om rekening mee te houden bij het aangaan van een lening of het investeren in een lening is de loan-to-value (LTV) ratio. De LTV-ratio is een financiële maatstaf die het bedrag meet van de lening die je aangaat in vergelijking met de waarde van het vastgoed dat je als onderpand gebruikt. Met andere woorden, het meet hoeveel je leent in vergelijking met de waarde van het onroerend goed dat je koopt, waarbij het onroerend goed als zekerheid voor de lening dient.

Investeerders gebruiken de LTV-ratio om het risiconiveau te bepalen dat gepaard gaat met het verstrekken van een lening. Over het algemeen geldt: hoe hoger de LTV-ratio, hoe risicovoller de lening is voor de geldschieter. Er is een grotere kans dat de waarde van het onroerend goed onder het geleende bedrag daalt, waardoor het voor de geldschieter moeilijk wordt om hun investering terug te verdienen als de lener de lening niet nakomt.

Hoe wordt de loan-to-value ratio bepaald?

Om de LTV-ratio te bepalen, taxeert de geldschieter meestal het onroerend goed om de huidige waarde te bepalen. De geldschieter deelt vervolgens het geleende bedrag door de getaxeerde waarde van het vastgoed. Als je bijvoorbeeld een lening van €200.000 aangaat om een ​​huis te kopen dat getaxeerd is op € 250.000, dan is de LTV-ratio 80% (dus € 200.000 / € 250.000).

De maximale LTV-ratio die door geldschieters is toegestaan, verschilt per type lening en de risicotolerantie van de geldschieter. Een conventionele hypotheek kan bijvoorbeeld een maximale LTV-ratio van 80% hebben, terwijl een lening van de Federal Housing Administration (FHA) een LTV-ratio van maximaal 96,5% mag hebben. Bij Max Crowdfund gaan we nooit leningen aan met een loan-to-value van meer dan 90%.

Hoe bereken ik zelf de loan-to-value?

Zelf de LTV-ratio berekenen is relatief eenvoudig. Deel het geleende bedrag door de geschatte waarde van het onroerend goed en vermenigvuldig dit bedrag met 100 om het percentage te krijgen. Dus als je een lening van €150.000 aangaat om een pand met een taxatiewaarde van €200.000 te kopen, is de LTV-ratio 75% ((150.000 / 200.000) x 100).

Dus, hoe belangrijk is de loan-to-value-ratio voor mijn investering?

Kortom, de loan-to-value-ratio is een belangrijke financiële maatstaf die wordt gebruikt om het risiconiveau van een investering te bepalen. Beleggers moeten ernaar streven de LTV-ratio zo laag mogelijk te houden om het risico van de belegging te minimaliseren, maar in sommige gevallen moeten ze mogelijk een groter deel van de waarde van het vastgoed lenen. Door de LTV-ratio te begrijpen bij het bepalen van het beleggingsrisico, kunnen beleggers weloverwogen beslissingen nemen over hun beleggingsstrategieën. Dit geldt ook voor het lenen van geld aan een projectontwikkelaar via crowdfunding. Bij beleggen in vastgoed via crowdfunding beleg je in vastgoed door samen met honderden andere investeerders een lening te verstrekken aan een projectontwikkelaar. De loan-to-value-, business- en exitstrategieën zijn in dit geval al bepaald door de specialisten van het crowdfundingplatform. Voor deze beleggingen geldt dezelfde regel; hoe hoger de loan-to-value-ratio, hoe hoger het risico.

Het is echter essentieel om te begrijpen dat een lage LTV-ratio slechts gedeeltelijk het risico van een investering bepaald. In sommige gevallen moeten beleggers mogelijk een groter deel van de waarde van het vastgoed lenen om de investering financieel behapbaar te maken. Dit geldt met name in het geval van investeringen in onroerend goed, waar de vastgoedprijzen hoog kunnen zijn en beleggers mogelijk meer geld nodig hebben om een ​​onroerend goed te kopen.

Dus hoewel de loan-to-value een belangrijke maatstaf is om de kwaliteit van de lening/investeringsmogelijkheid te bepalen, is het raadzaam om jouw investering niet blindelings op deze ratio te baseren. Er zijn altijd andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden.

Ben je op zoek naar nieuwe investeringsmogelijkheden om in te investeren?

Als je wilt investeren in onroerend goed waar je al vanaf € 100,- in kunt investeren, kijk dan eens naar de leningen die nu openstaan ​op Maxcrowdfund.com

Veelgestelde vragen

De loan-to-value (LTV) is het percentage waarin de leensom wordt afgezet tegen de waarde van het onderpand. Hoe lager de LTV hoe meer zekerheid dat de leensom kan worden terugbetaald uit de opbrengst van (executie) verkoop van het onderpand.
De loan-to-value (LTV) is het percentage waarin de leensom wordt afgezet tegen de waarde van het onderpand. Hoe lager de LTV hoe meer zekerheid dat de leensom kan worden terugbetaald uit de opbrengst van (executie) verkoop van het onderpand.
De loan-to-value ratio geeft aan in hoeverre het bedrag van de lening de totale waarde van het vastgoed dekt. De ratio wordt uitgedrukt in een bepaald percentage. Om uit te kunnen rekenen hoeveel procent een lening uitmaakt van de betreffende marktwaarde, is het van belang dat eerst de officiële waarde van het object bepaald wordt. Dit gebeurt naar aanleiding van het taxatierapport van een erkende taxateur. Na het vaststellen van de totale marktwaarde, is het mogelijk om de dekkingswaarde van de lening te constateren. Dit percentage wordt berekend door het bedrag van de lening te delen door de officiële waarde van het vastgoed en deze uitkomst vervolgens te vermenigvuldigen met 100. 
Voor de financierder is het een risico om geld uit te lenen. Een hoge LTV staat voor een hoog risico. Dit zal dan ook resulteren in een hoog percentage rente. Als een financierder minder risico hoeft te nemen omdat je een lagere LTV hebt dan zal je rente ook lager zijn.
Een goed loan-to-value ratio staat voor de lening die 50% van de marktwaarde van dit pand dekt. Voor de financierder is het een risico om geld uit te lenen. Een hoge LTV staat voor een hoog risico. Dit zal dan ook resulteren in een hoog percentage rente.