Hoe Werkt De Stemmingsprocedure Op Max Crowdfund?

Hoe Werkt De Stemmingsprocedure Op Max Crowdfund?

Wellicht heb je onlangs een e-mail van ons ontvangen over een leningverlenging en vraagt u zich af wat dit is en hoe het werkt. In dit artikel geven wij u meer duidelijkheid over de stemprocedure op Max Crowdfund, waarom het belangrijk is en hoe je hiermee te werk moet gaan. 

Waarom is stemmen noodzakelijk?  

Leningen op Max Crowdfund hebben een einddatum, waarop projectontwikkelaars verplicht zijn het geld van de investeerders aan hen terug te geven. De meeste projecten die op Max Crowdfund verschijnen zijn renovatie-, bouw- of reparatieprojecten, die soms vertraging kunnen oplopen door onvoorziene omstandigheden. 

De vastgoedsector is getroffen door problemen met de toeleveringsketen voor bouwmaterialen, wereldwijde inflatie en vertragingen in de scheepvaart. Wij hebben hierover een meer gedetailleerd verslag geschreven, dat u hier kunt lezen.

Als gevolg daarvan ondervindt de vastgoedsector als geheel enkele tegenslagen, die soms resulteren in vertragingen bij de oplevering van projecten. Voor het zeldzame geval dat dit gebeurt, heeft Max Crowdfund controles in werking gesteld, waaronder de stemprocedure. 

Als een lening op het Max Crowdfund platform vertraging oploopt en de ontwikkelaar uitstel nodig heeft om zijn project af te ronden, hebben de investeerders in dat project de macht om de ontwikkelaar meer tijd te geven.  Dit gebeurt via een stemprocedure, die via e-mail naar alle deelnemers aan de lening wordt gestuurd.   
 
Hoe werkt de stemming?  

In het onwaarschijnlijke geval dat een projecteigenaar verlenging van een lening aanvraagt, is de ontwikkelaar verplicht Max Crowdfund de reden voor de vertraging mee te delen, die wordt doorgegeven aan de deelnemers in die lening. 

Onze duidelijk omschreven leningsvoorwaarden vereisen dat projecteigenaren alle partijen informeren over eventuele vertragingen (zie ons artikel over de herziene leningsvoorwaarden van Max Crowdfund) en dat de lener niet minder dan één maand voor de vervaldatum van de terugbetaling een verlenging aanvraagt.  

Zodra een lening aanvraag is ingediend, wordt de beslissing in stemming gebracht onder de deelnemers aan deze lening, zoals vermeld in de algemene voorwaarden van Max Crowdfund (zie artikel 25).  

De stemronde wordt online gehouden en via e-mail naar de investeerders gestuurd. De e-mail bevat alle toepasselijke informatie, waaronder informatie over wat er zou gebeuren bij een positieve of negatieve stem. Beleggers kunnen dan aangeven of zij al dan niet instemmen met de verlenging van de lening. Alle stemmen worden pro rata gewogen en nadat de peiling is gesloten, worden de stemmen geteld om te zien of de meerderheid van de investeerders al dan niet instemt met een verlenging. De projecteigenaar en de investeerders worden hiervan op de hoogte gebracht.  

Zijn er uitzonderingen? 

Als een buitengewone situatie een onmiddellijke beslissing vereist, kan Max Crowdfund namens alle partijen beslissen, maar alleen als en wanneer de belangen van de investeerders in het geding zijn. Dit is ter beoordeling van Max Crowdfund, die de investeerders zo snel mogelijk volledig zal informeren.  

Moet ik stemmen? 

Het is niet verplicht om te stemmen, maar hoe meer deelnemers stemmen, hoe democratischer het besluit zal zijn.  

Wij hopen dat dit artikel de stemprocedure voor de leningverlenging verduidelijkt. Deze artikelen worden gemaakt in de geest van transparantie en als antwoord op vragen van echte platformgebruikers. Als je een suggestie hebt voor een onderwerp dat verduidelijking behoeft, laat het dan weten aan onze klantenservice.