Goede dingen komen voor degenen die wachten

Goede dingen komen voor degenen die wachten

De laatste tijd worden leningen op het Max Crowdfund-platform vaker verlengd, meestal met ongeveer drie maanden, maar ook tot zes maanden of langer. Vertragingen bij de voltooiing van vastgoedprojecten is een fenomeen dat niet alleen gebruikers van Max Crowdfund treft. Beleggers over de hele wereld ervaren soortgelijke vertragingen. Waarom is dit en wat kun je verwachten?

Wereldwijde vertragingen

Vertragingen bij vastgoedprojecten zijn niet nieuw of ongebruikelijk: administratieve rompslomp door de overheid, niet-beschikbaarheid van materialen, niet-naleving van levertijden, vertragingen bij de herfinanciering doordat banken hun tijd nemen, het in de steek laten van kopers, enz.

Er gebeurt momenteel wereldwijd veel op macroniveau, dus vertragingen bij vastgoedprojecten zijn begrijpelijker dan ooit.

Wereldwijd werd de vastgoedsector getroffen door de opschorting van projecten in 2020, direct gevolgd door problemen met de toeleveringsketen van bouwmaterialen in 2021, toen de wereldwijde inflatie vertragingen veroorzaakte bij de verzending van materialen. In januari bedroeg de inflatie 5,1 procent in Europa en 7,5 procent in de VS (de snelste jaarlijkse stijging in 40 jaar). Reuters meldde in zijn enquête van mei 2021 dat het Duitse IFO-instituut ontdekte dat 43,9% van de bouwers problemen meldde met de aankoop van bouwmaterialen, tegen 23,9% in april. Daarentegen zal de bouwsector waarschijnlijk blijven worden getroffen door de laatste twee jaar van de COVID-19-pandemie, politieke onrust en wereldwijde economische veranderingen.

Ondanks de tegenslagen veroorzaakt door COVID-19 en de daaropvolgende verstoringen, blijft vastgoed investeringen aantrekken ten opzichte van andere activaklassen. 2021 was zelfs een recordjaar voor vastgoed, met internationale commerciële verkoopvolumes die het totaal van 2020 met 59% overtroffen en de vorige piek in 2019 met 22%.

Het verlengen van de looptijd van een project is niet wenselijk voor de ontwikkelaar, omdat het bijna altijd kostbaar is. De geldleners bij Max Crowdfund vermijden daarom waar mogelijk verlengingen van leningen.

Verlengingsprocedure op Max Crowdfund

Sinds de lancering van Max Crowdfund zijn kredietnemers altijd onderworpen aan strikte leningsvoorwaarden. Ze zijn verplicht om het nalevingsteam op de hoogte te stellen van eventuele vertragingen in de levering, met uitleg over de oorzaak van de vertraging. Op basis van deze informatie communiceren we met investeerders en geven we informatie over de huidige en voorspelde stand van zaken.

Helaas neigen de energie en prioriteiten van de ontwikkelaars naar renovatiewerkzaamheden, conversie en verkoop van de panden, in tegenstelling tot communicatie met Max Crowdfund. Als gevolg hiervan hebben we informatie van leningnemers soms iets te laat ontvangen om de beleggers tijdig op de hoogte te stellen.

Om dit in de toekomst te voorkomen, hebben we onze leenvoorwaarden aangescherpt. Onder de nieuwe voorwaarden kan de leningnemero minimaal een maand voor aflossing uitstel aanvragen. Daarnaast zorgen we er altijd voor dat de ondernemer de rente blijft betalen tijdens de verlenging; soms wordt de rente zelfs verhoogd. De nieuwe voorwaarden worden momenteel beoordeeld door het bestuur en zullen in een aparte nieuwsbrief worden gedeeld.

Wanneer kredietnemers aangeven hun lening te willen verlengen, wordt een stemsysteem opgezet voor de investeerders in de betreffende lening. Uiteindelijk bepalen de investeerders of een lening wordt verlengd of niet.

Ondanks vertragingen in de vastgoedsector blijft vastgoed één van de meest stabiele beleggingscategorieën. De projecten van Max Crowdfund zijn gedekt met vastgoed, zodat, zelfs met vertragingen, het investeringsrendement behouden blijft, net als de onderliggende projecten.

Blijf via onze socials op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van Max Crowdfund!