Financieren via crowdfunding: alle ins & outs

Financieren via crowdfunding: alle ins & outs

Crowdfunding biedt flexibiliteit en snelheid. Voor een vastgoedontwikkelaar biedt dat mogelijkheden: er kan snel geschakeld worden wanneer er een pand gekocht moet worden. Hierdoor is financieren via Max Crowdfund vaak interessanter dan bijvoorbeeld bij de bank. In dit artikel vertellen we je alles over financieren via Max Crowdfund en de kosten die hieraan verbonden zijn.

Mogelijkheden van financieringen via crowdfunding

Crowdfunding als een vorm van financiering(en) ophalen, kan ingezet worden in verschillende situaties. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een crowdfunding project op te zetten voor het verzamelen van investeringen die er voor zorgen dat je een product kunt ontwikkelen dat jij bedacht hebt. Ook worden crowdfundingsacties vaak gebruikt bij het inzamelen van donaties voor een goed doel. Het crowdfunding concept houdt in dat meerdere mensen tegelijk inleggen in dezelfde inzamelingsactie met een bepaald doel. Dit doel kan dus een startkapitaal voor het uitwerken van een product idee zijn, of een gezamenlijke donatie aan een liefdadigheidsinstelling. Andere doelen die bij de meeste mensen wellicht minder snel opkomen zijn gerelateerd aan vastgoed. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om een hypotheek of een vastgoedontwikkeling te financieren via crowdfunding. Hieronder vertellen we je graag meer over beide.

Hypotheek via crowdfunding

De meest bewandelde weg voor het verkrijgen van een hypotheek voor het kopen van een woning, is een aanvraag indienen bij de bank. Echter kan het zo zijn dat er een hoop tijd overheen gaat voordat jouw aanvraag in behandeling wordt genomen. Ook zijn relatief hoge zekerheden een vereiste voordat je goedkeuring van de bank krijgt voor het lenen van zo’n grote som geld als bij een hypotheek. Wanneer een situatie zich voordoet waarin er enige spoed is bij het beoordelen van een aanvraag, of de bank niet bereid is om de risico’s van het verstrekken van de lening aan te gaan, zou je de optie van financiering via crowdfunding kunnen overwegen. Crowdfunding hypotheek: zo werkt het | Hypotheek.nl

Vastgoedontwikkeling financieren

Bij Max Crowdfund bieden we de mogelijkheid voor vastgoedontwikkelaars om hun project aan te dragen en hiervoor een leningaanvraag in te dienen. Je dient hiervoor verschillende documenten te verstrekken, die voor jouw project relevant zijn. Ons investeringscommitee zal vervolgens de aanvraag beoordelen en bepalen of jouw lening gepubliceerd kan worden op het platform. Uiteraard betekent dit dat wanneer de juiste zekerheden geboden kunnen worden, dat het project gepubliceerd zal worden als investeringsmogelijkheid voor onze aangesloten gebruikers. Het totale bedrag wordt dan door middel van crowdfunding door meerdere investeerders bij elkaar gefinancierd. De rente die je betaalt over het geleende bedrag, komt dan ook bij de investeerders terecht. Komt jouw project onze risicoanalyse niet door? Dan zijn we helaas genoodzaakt om de aanvraag af te keuren, zodat onze investeerders beschermd worden voor de te hoge risico’s. 

Hoe werkt een hypotheek via crowdfunding?

Aangezien in Nederland maximaal 20% van het totale hypotheekbedrag gefinancierd mag worden via crowdfunding, zal het overige bedrag vaak alsnog door de bank uitgeleend moeten worden. Wel zorgt het deel van de crowdfunding hypotheek ervoor dat het bedrag dat je bij de bank dient te lenen, kleiner is. Dit resulteert over het algemeen in een lager rentepercentage over dit deel van de hypotheek, omdat de bank minder risico aan hoeft te gaan. De 20% die je via crowdfunding ophaalt, wordt gefinancierd door particuliere investeerders. Hierover dien je uiteraard ook rente te betalen. Deze rente keer je dan uit aan de investeerders. Zo maakt deze manier het mogelijk voor investeerders om rendement te behalen op hun spaargeld. Bij Max Crowdfund ligt de focus op leningaanvragen die ingediend worden door vastgoedontwikkelaars. Hierbij dient de vastgoedlening dan als een zogeheten overbruggingslening met als doel bijvoorbeeld buy-to-let of buy-to-sell. Dat wil zeggen dat de financiering gebruikt zal worden voor het aankopen, renoveren en verhuren of verkopen van vastgoed. Benieuwd hoe het investeren in de leningen werkt? Bezoek dan onze pagina: Hoe werkt vastgoedcrowdfunding? 

Waarom financieren via Max Crowdfund?

Wanneer er een financieringsaanvraag is ingediend bij Max Crowdfund, proberen wij deze binnen 24 uur te behandelen. In tegenstelling tot de bank - waar een aanvraag behandeling tot wel enkele maanden lang kan duren - streven wij tevens naar flexibiliteit betreffende de leningvoorwaarden. De voorkeuren voor rente, looptijd, aflossingsvrije periode (optioneel), eindbetaling en/of winstdeling worden aangegeven door de aanvrager. Hoe gunstiger de voorwaarden voor de investeerders, hoe sneller het totale streefbedrag van de lening die jij hebt aangevraagd, gefinancierd zal worden. Verder hoef je je niet druk te maken over de administratie. Je betaalt periodiek een bedrag aan rente, aflossing en kosten via de Max Crowdfund Escrow rekening. Wij verdelen vervolgens de betaling onder de deelnemende investeerders. Hierdoor kun jij je volledig focussen op het realiseren van je vastgoedproject.

Vastgoedondernemers die via Max Crowdfund in aanmerking willen komen voor financiering door crowdfunding, worden gevraagd om zekerheden/onderpand te bieden. Deze zekerheden zullen (bijna) altijd in de vorm van hypotheekrecht zijn. Dit is bijvoorbeeld een eerste recht op hypotheek van het desbetreffende pand en/of de grond waarvoor de lening gebruikt gaat worden, maar dit kan ook ander hypotheekvrij vastgoed in het bezit van de aanvrager zijn.

De verbonden kosten aan een leningaanvraag

Aan de leningaanvraag zijn verscheidene kosten verbonden. Allereerst betaalt een aanvrager €250 excl. BTW voor de kredietbeoordeling van de lening. Als vervolgens de lening wordt goedgekeurd wordt er €750 excl. VAT gerekend voor publicatie- en contractkosten. Nadat de lening is volgeschreven en de bedenktermijn is afgelopen, worden de zekerheden gevestigd door de Max Security Trustee, namens de investeerders.

Verder rekenen wij als platform een eenmalige succesvergoeding die 2,5% excl. BTW bedraagt, berekend over de gerealiseerde lening. De administratievergoeding per maand bedraagt 0,06% excl. BTW berekend over de oorspronkelijke hoofdsom. De administratievergoeding incidentele betalingen (bijvoorbeeld winstdeling) bedraagt 0,5% excl. BTW berekend over het uit te betalen bedrag.

Mochten de leningsvoorwaarden herzien worden, dan berekenen wij over het nog openstaande leningbedrag (met een minimum van €1000) 0,5% excl. BTW. Ook kan het voorkomen dat een leningnemer vervroegd aflost. Als dit het geval is wordt er 0.5% excl. BTW berekend over het nog openstaande leningbedrag (met een €500 minimum) + 3 maanden bonusrente voor de investeerders. Alle kosten staan nogmaals op een rijtje in het Max Crowdfund tarievenoverzicht.VRAAG HIER FINANCIERING AAN

Veelgestelde vragen

Het is mogelijk om een hypotheek voor een deel te financieren met crowdfunding. In Nederland geldt een maximum deel van 20% van de totale hoofdsom dat gefinancierd mag worden via crowdfunding. Dit bedrag moet je dan binnen 8 jaar aflossen. Het overige deel dien je op de gebruikelijke manier te verkrijgen: via een aanvraag bij de bank. Ben je een vastgoedondernemer en wil je een hypotheek aanvragen met vastgoedontwikkeling als doel? Dan kun je je aanvraag indienen bij Max Crowdfund, hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Wij proberen dan jouw aanvraag binnen 24 uur te behandelen.
Een crowdfunding hypotheek is een hypotheek die gefinancierd is door crowdfunding. Dit wil zeggen dat andere investeerders geld bij elkaar gelegd hebben om de hypotheek te kunnen financieren.
Een alternatief voor een hypotheek bij de bank kan crowdfunding zijn. Hierbij wordt de hypotheek gefinancierd door een groep investeerders. Bij Max Crowdfund is het mogelijk om je hypotheek deels te laten financieren door crowdfunding.