Max Crowdfund is mede-oprichter van de Europese vereniging AREIP

Max Crowdfund is mede-oprichter van de Europese vereniging AREIP

Max Crowdfund is één van de oprichters van AREIP (Association of Real Estate Investment Platforms). In deze vereniging werken vastgoedbeleggingsplatforms wereldwijd samen om de normen en het vertrouwen in de sector te verbeteren. De missie van AREIP is: het wereldwijd samenbrengen van vastgoed investeringsplatforms om de acceptatie van digitale vastgoedinvesteringen te helpen versnellen door het vertrouwen van investeerders op te bouwen door middel van standaardisatie en liquiditeit en keuzemogelijkheden door het creëren van een centrale marktplaats.

Er is een sterke vraag naar digitale investeringen in vastgoed, wat blijkt uit de miljarden dollars die al online in vastgoed zijn geïnvesteerd. AREIP is van plan om verschillende investeringsplatforms wereldwijd samen te brengen om overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijke reeks operationele en gedragsnormen. Dit betekent dat er een centrale marktplaats moet zijn.

AREIP wil investeerders helpen het beleggen beter te begrijpen door marktterminologie te standaardiseren en de beschikbare investeringen te vergelijken. Dit verbetert de transparantie en wekt het vertrouwen van de investeerder. Volgens AREIP komt standaardisatie alle marktdeelnemers ten goede, inclusief emittenten, projectontwikkelaars, investeringsplatforms en investeerders. Na de investeerders te hebben geholpen, zullen de leden een gecentraliseerde marktplaats creëren, waardoor liquiditeit wordt vergemakkelijkt.

Er zijn echt interessante voordelen voor een belegger:

  • AREIP creëert een veilige investeringsomgeving door toegang te geven tot digitale vastgoedinvesteringen die onder duidelijke regelgeving vallen. Dit zorgt voor een veilige investeringsomgeving. 
  • Een belegger krijgt de uitstekende gelegenheid om investeringsmogelijkheden en hun risico's in één oogopslag te evalueren.
  • Vanwege de markt heeft een belegger een grotere verscheidenheid aan digitale investeringsmogelijkheden in vastgoed.

Vanaf 10 november 2022 hebben alle crowdfunding platforms in Europa een EU-licentie nodig om investeringsmogelijkheden in vastgoed te blijven aanbieden*. Zodra de platforms de licentie ontvangen, mogen ze investeringskansen bieden in meer landen in Europa. De vereniging zal ervoor zorgen dat elk platform evenveel kansen krijgt om als platform te opereren.

Naast Max Crowdfund is AREIP opgericht door zes andere vastgoedplatforms. Dit zijn Reinvest24 (uit Estland), BrikkApp en Occollo (uit Tsjechië), Shojin Property Partners, Simple Crowdfunding en British Pearl (uit het Verenigd Koninkrijk). Daarnaast zijn al vijf andere platforms lid geworden van de vereniging. Voor andere platforms is het mogelijk om lid te worden van de vereniging en mee te gaan in de toekomst van online vastgoedinvesteringen.

Meer informatie over AREIP vind je hier.

* 10 november 2022 is de huidige deadline. Dit kan echter door de Europese Commissie voor maximaal een jaar worden uitgesteld.