Wat betekent de ´Regulation on European Crowdfunding Service Providers´ (ECSP) voor jou als investeerder?

Wat betekent de ´Regulation on European Crowdfunding Service Providers´ (ECSP) voor jou als investeerder?

Het is je vast niet ontgaan dat Max Crowdfund momenteel bezig is met de aanvraag van de EU Crowdfund vergunning. Per 10 november 2022* moeten crowdfundingdienstverleners namelijk over een vergunning beschikken, indien zij hun dienstverlening voort willen zetten. Daarbij moet voldaan worden aan de eisen die voortkomen uit de nieuwe Europese crowdfundingverordering (EU) 2020/1503. Deze nieuwe verordering is op 10 november 2021 in werking getreden en biedt meer beleggersbescherming en transparantie. Dankzij de verhoogde standaarden gelden in alle EU-landen dezelfde regels voor crowdfundingdienstverleners. Maar wat houdt dit in voor jou als investeerder? In dit artikel leggen we het je uit.

*10 november 2022 is de huidige deadline. Echter, deze kan uitgesteld worden door de Europese Commissie tot maximaal één jaar.

Duidelijkheid
De crowdfundingdienstverlener is verplicht om een informatie sheet te tonen bij elk crowdfundingaanbod met essentiële beleggersinformatie. Deze mag niet meer dan zes pagina´s bedragen en moet aan strenge eisen voldoen m.b.t. informatie. Denk hierbij aan een disclaimer en waarschuwingen m.b.t. de risico´s die horen bij die specifieke investering. Dit creëert duidelijkheid voor de investeerder. Je weet wat je kan verwachten en je kan een weloverwogen beslissing maken.

Investeerdersbescherming en veiligheid
Eén van de kernpunten van het ECSP is investeerdersbescherming. Dit is het hoofddoel van deze nieuwe verordering. Investeerders zullen een investeerderstest moeten ondergaan, waarbij gekeken wordt naar de ervaring, kennis, investeringsdoelen en financiële situatie van de investeerder. Dit geldt voor alle investeerders die willen blijven investeren, tenzij hij of zij gekwalicificeerd wordt als ervaren belegger. Ook wordt er gecheckt of de investeerder zich bewust is van het risico dat gepaard gaat met een investering. Deze review moet elke twee jaar worden herhaald. Op basis hiervan kan de crowdfundingdienstverlener een advies geven m.b.t. de geschiktheid van de crowdfundingprojecten voor de niet-ervaren belegger.

Ook zal een niet-ervaren belegger een waarschuwing ontvangen door de crowdfundingdienstverlener, wanneer hij of zij meer dan 5% van zijn of haar vermogen investeert. Indien een investeerder de investeerderstest niet doorkomt, mag hij of zij niet meer dan 5% van het vermogen investeren. Wanneer je de test wel doorkomt, mag je meer dan 5% investeren, maar enkel en alleen na een waarschuwing, acceptatie en bewijs van bewustzijn m.b.t. de risico´s.

Flexibiliteit
Dankzij het ECSP mag een crowdfundingdienstverlener zijn diensten aanbieden in alle landen in de Unie. Voor de investeerder heeft dit ook voordelen. Er wordt meer internationaal aanbod gecreëerd voor de investeerder.

De niet-ervaren belegger krijgt ook meer flexibiliteit dankzij de precontractuele ´cooling off´ periode. Hierbij kunnen beginnende beleggers hun investering intrekken zonder opgave van reden. Deze bedenktijd bedraagt vier kalenderdagen en begint wanneer de investeerder belangstelling toont. Ook hebben beleggers recht op herroepingsrecht van veertien dagen bij verkoop op afstand.

Betrouwbaarheid
Tot slot de betrouwbaarheid. Wetende dat een crowdfundingdienstverlener een vergunning heeft en voldoet aan strenge eisen, creëert voor jou als investeerder een veilig gevoel.

Wil je graag meer informatie over de crowdfundvergunning? Bezoek dan de website van de AFM

Heb jij al een Max Crowdfund account?  Bekijk de actuele investeringskansen! 

BEKIJK HIER ALLE LENINGEN