Verschillende typen leningen uitgelegd: Bullet en Full Bullet

Verschillende typen leningen uitgelegd: Bullet en Full Bullet
In februari 2023 publiceerde Max Crowdfund een Full Bullet Loan, de eerste in zijn soort op het platform. In het volgende artikel wordt in detail beschreven wat een fullbullet lening is en hoe deze zich verhoudt tot andere soorten leningen.

Bullet Loan vs. Full Bullet Lening

In de financiële sector wordt onder een bullet-lening over het algemeen verstaan ​​"een lening waarbij een betaling van de volledige hoofdsom van de lening, en soms de hoofdsom en rente, verschuldigd is aan het einde van de looptijd van de lening" (Wikipedia). Dit type lening kan verder worden onderverdeeld in bullet-leningen en full bullet-leningen.

Een full bullet lening is een type lening waarbij de lener tijdens de looptijd van de lening geen betalingen of alleen rentebetalingen doet en vervolgens het volledige saldo van de hoofdsom in één keer aan het einde van de looptijd van de lening terugbetaalt. Dit is de algemene definitie die binnen de financiële sector wordt geaccepteerd. In het geval van Max Crowdfund-vastgoedleningen is de definitie specifieker.

Specifiek voor projecten op het Max Crowdfund-platform is een full bullet-lening een lening waarbij de rente wordt betaald aan het einde van de looptijd op het moment dat de lening wordt afgelost, terwijl een bullet-lening maandelijkse rentebetalingen kent. Dit is een belangrijk verschil omdat beleggers in dit type lening tijdens de leningsperiode geen maandelijkse betalingen ontvangen, maar aan het einde van de lening een groot "forfaitair bedrag" ontvangen.

Dit type lening wordt vaak gebruikt bij vastgoedprojecten waarbij de kredietnemer verwacht voldoende inkomen te genereren om de lening aan het einde van de looptijd terug te betalen. De afkoopsom wordt gegenereerd uit de opbrengst van de verkoop van het onroerend goed of project, of uit de herfinanciering van het project.

Nadelen van een Full Bullet Lening 

Full bullet-leningen kunnen riskant zijn voor zowel de lener als de geldschieter. Het risico van de ontwikkelaar is dat hij de lening aan het einde van de looptijd niet kan terugbetalen, terwijl de investeerder het risico loopt dat het onroerend goed of project niet voldoende inkomsten genereert om de aflossing te doen. Als gevolg hiervan kunnen leners hogere rentetarieven bieden voor full bullet-leningen om het verhoogde risico te compenseren.

Voordelen voor Projectontwikkelaars 

Het voordeel van een full bullet lening is dat projectontwikkelaars tijdens de looptijd van de lening de maandelijkse overheadkosten kunnen verlagen, aangezien ze gedurende deze periode niet hoeven terug te betalen. Dit kan gunstig zijn voor ontwikkelaars die hun cashflow flexibel moeten houden tijdens de looptijd van de lening, met name voor vastgoedprojecten waarbij de kosten en dus de cashflow variabel kunnen zijn.

Door terugbetalingen tijdens de looptijd van de lening te elimineren, kunnen ontwikkelaars hun beschikbare cashflow gebruiken om zich te concentreren op de ontwikkeling van het project, wat op zijn beurt kan resulteren in een snellere voltooiingsdatum.

Full bullet-leningen zijn geschikt voor vastgoedprojecten waarbij ontwikkelaars verwachten een aanzienlijke winst te maken bij de voltooiing van het project, maar mogelijk niet genoeg lopende inkomsten hebben om de volledige hoofdsom en rentebetalingen te doen.

Voordelen voor investeerders

Een Full Bullet lening kan verschillende voordelen bieden voor de investeerder. Met name bieden dit soort leningen over het algemeen een hogere rente. Aangezien de lener tijdens de looptijd van de lening niet hoeft te betalen, kan de geldschieter hogere rente-inkomsten verdienen in vergelijking met een lening met regelmatige aflossing.

Full bullet-leningen kunnen ook het kredietrisico voor de investeerder verlagen. Aangezien de ontwikkelaar pas aan het einde van de looptijd de volledige hoofdsom hoeft te betalen, heeft de investeerder meer zekerheid dat de hoofdsom volledig zal worden terugbetaald. Zo mag de ontwikkelaar zich concentreren op de vastgoedontwikkelingstaak zonder de druk van het voldoen aan maandelijkse betalingen en is de kans groter dat hij in minder tijd een beter project aflevert.

Tot slot is een full bulletlening voor de investeerder makkelijker te beheren; er is een startdatum en een einddatum en er zit niets tussenin, dus investeerders hoeven zich geen zorgen te maken over het herinvesteren of uitbetalen van hun maandelijkse aflossingen.

We zullen een video posten met onze CFO & CRCO, Jeroen van Eikenhorst, over full bulletleningen. Houd de sociale media en nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie.

Bekijk hier de actieve investeringskansen.